Viesi Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā Erasmus+ projektu īstenošanas ietvaros

No 5.aprīļa līdz 11.aprīlim Erasmus+ projekta “Atgriešanās pie savām saknēm” (“Return to Roots”) ietvaros licejā viesojās skolēni un skolotāji no Kipras, Norvēģijas un Slovākijas. Projekta mērķis bija iepazīties ar Eiropas valstu kultūras mantojumu, lai stiprinātu tās lomu savas valsts un Eiropas nākotnes izaugsmes kontekstā. Projekta dalībniekiem tika piedāvāta ļoti piesātināta programma.

Tikšanās laikā projekta dalībnieki prezentēja informāciju par savas valsts kultūras mantojumu: tradīcijas, ēdieni, nozīmīgi vēsturiskie objekti. Viesi uzzināja par liceja īpatnībām un prioritātēm no liceja direktores prezentācijas, rotaļu formā iepazinās ar latgaļu spēlēm. Skolēni un skolotāji dejoja latviešu tautas dejas, dziedāja populāras latviešu dziesmas. Projekta dalībnieki apmeklēja Daugavpils Krievu un baltkrievu kultūras centru, ebreju sinagogu, Daugavpils cietoksni, Martinsona mājā veidoja dažādus objektus, izmantojot Latvijas nacionālos simbolus. Špoģu Mūzikas skolā skolēni iepazinās ar kokli – tautas instrumentu –, nopina no vīnogulāja zivtiņu veiksmei. Aglonas maizes muzejā projekta dalībnieki cepa maizi, pagaršoja tradicionālos latgaļu ēdienus, apmeklēja Aglonas baziliku, Karaļu kalnu. Latvijas Etnogrāfiskajā  brīvdabas muzejā Rīgā skolēni iepazinās ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem apgabaliem un Kurzemei, Zemgalei, Vidzemei un Latgalei raksturīgajām senceltnēm, kā arī izzināja latviešu tautas spēlēšanas un izklaides tradīcijas interaktīvajā nodarbībā.

Daudzveidīgi pasākumi palīdzēja projekta dalībniekiem izveidot žurnālu ar noderīgiem materiāliem par katras valsts kultūras mantojumu: tradīcijām, ēdieniem, tautas spēlēm, dziesmām, amatniecību, nozīmīgiem vēsturiskiem objektiem. Bukleta veidā skolēni izveidoja materiālus par kultūras mantojuma saglabāšanu, par tā nozīmi, apsprieda savu ieguvumu, piedaloties starptautiskajā projektā. Svinīgajā pasākumā visi spēlēja Kahoot spēli, saņēma sertifikātus un dāvanas. Atvadīšanās brīdis bija emocionāls, ar siltiem pateicības vārdiem un cerībām tikties vēlreiz!  

No 15.aprīļa līdz 18.aprīlim Erasmus+ projekta “Domā divreiz” (“Think Twice”) licejā viesojās dažādu mācību priekšmetu skolotāji no Francijas. Skolotāji darba ēnošanas vizītes (Job Shadowing) ietvaros apmeklēja 12 stundas, satikās ar liceja direktori, skolas psiholoģi, bibliotekāri, liceja avīzes redakcijas un pašpārvaldes pārstāvjiem. Viesi atzīmēja liceja sistēmu skolēnu un skolotāju atbalstā, skolēnu iekļaušanos darbā mācību stundu laikā, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu, sadarbības gaisotni, IT izmantošanas lietderīgumu, skolēnu un skolotāju radošumu, labvēlīgo mikroklimatu stundās. Skolotāji augsti novērtēja skolēnu-tulku angļu valodas prasmes.

Skolotāji no Francijas apmeklēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, kur notika saturīga saruna ar Izglītības pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu, angļu valodas metodiķi Ilonu Ustinovu par izglītības īpatnībām Latvijā, par Izglītības pārvaldes darbību Daugavpilī. Viesi iepazinās ar Daugavpils pilsētas Pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību (vadītāja Tatjana Maņkovska), uzzināja par darba sistēmu bērnu tiesību aizsardzībā (Maija Lazdāne), par sadarbību ar Daugavpils nodaļu profilaktiskajā darbā ar jaunatni (priekšnieks Artūrs Davidovs). Viesi saņēma atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Daugavpils bāriņtiesā projekta dalībniekiem pastāstīja par bērnu tiesību un tiesisko interešu aizsardzības nodrošināšanu mūsu pilsētā (priekšsēdētaja Elita Praņevska).

Mācību vizītes ietvaros viesi apmeklēja Daugavpils Inovācijas centru, Daugavpils cietoksni, Marka Rotko mākslas centru.   

Pieredzes apmaiņa ar Eiropas valstu kolēģiem ļauj saskatīt jaunas iespējas skolas darba sistēmā, bagātina ar jaunām idejām.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja
direktores vietniece, projektu koordinatore
Nataļja Koviļina