10 īsfilmu sērija par bioloģiski vērtīgu mežu – “Vecās Piepes stāsti”

Dabas aizsardzības pārvalde projektā LatViaNature sagatavojusi 10 īsfilmu sēriju par bioloģiski vērtīgu mežu – “Vecās Piepes stāsti”. Stāsti balstīti zinātniskos datos un vadošo dabas ekspertu zināšanās, bet viedās Piepes balsī būs saprotami ikvienam – no bērnudārznieka līdz vidusskolēnam!

Dabas aizsardzības pārvalde aicina izglītības iestādes izmantot “Vecās Piepes stāstus” kā palīgmateriālus mācību procesā, aizraujošā un atraktīvā veidā veicinot izpratni par savienoto dzīvības tīklu mežā. Īsfilmu sērija brīvi pieejama šeit: https://latvianature.daba.gov.lv/vecas-piepes-stasti/  

Sērijā ir desmit īsfilmas, katra nepilnas divas minūtes gara, par šādām tēmām:

  • “Savienotā dzīve”: par meža savienoto dzīvi un lielo dzīvības tīklu – bioloģiski vērtīga meža ekosistēmu;
  • “Kas ir mežs?”: par to, kas veido mežu, par meža uzbūvi;
  • “Sākums”: par to, kā veidojas mežs un cik ilgs laiks tam nepieciešams;
  • “Lielie”: par meža grandiem – lielajiem kokiem un to nozīmi meža ekosistēmā;
  • “Mazie”: par kukaiņiem, ķērpjiem, sūnām, sēnēm, baktērijām un citiem meža “mazajiem”;
  • “Kritušie”: par kritušo koku nozīmi un  neaizvietojamo vietu bioloģiski daudzveidīga meža ekosistēmā;
  • “Ritms”: par norisēm mežā gada garumā; 
  • “Cilvēks”: par cilvēka ietekmi uz mežu un līdzsvarotu līdzāspastāvēšanu;
  • “Šaha dēlītis”: par mežu fragmentāciju un tās ietekmi uz bioloģisko daudzveidību;
  • “Mežs pēc 100 gadiem”: kā attīstīsies mežs.

“Vecā Piepe ir veca, dabiska, bioloģiski vērtīga meža balss, caur kuras stāstiem tiek atklāts visa meža stāsts – kā tas veidojies, kāda ir tā uzbūve, kādi ir tā iemītnieki un viņu savstarpējās attiecības, kā mežs jūtas, un kā tas raugās uz mūsu – cilvēku – veiktajām darbībām. Šis ir neierasts un aizraujošs formāts, kā runāt par dabu – dinamiski stāsti, kas piesaista uzmanību ar atraktīviem personāžiem un humoru. Sarežģītie bioloģiski vērtīgas ekosistēmas aspekti parādīti vienkārši un saprotami, vienlaikus nepazaudējot zinātnisko pamatojumu. Īsfilmu izstrādē piedalījušies Dabas aizsardzības pārvaldes vadošie dabas eksperti,” saka Andris Širovs, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs. 

Īsfilmas “Vecās Piepes stāsti” veidotas Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajā EK vides un klimata programmas LIFE projektā LatViaNature, kurā iesaistījušies 10 partneri –  Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte un Vidzemes Augstskola, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fonds un Pasaules Dabas Fonds. Vairāk: LatViaNature.daba.gov.lv

Projekts LIFE-IP LatViaNature “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Papildu informācija:
Anda Zakenfelde
Dabas aizsardzības pārvaldes
LIFE-IP LatViaNature
Komunikācijas vadītāja
+371 26539348
anda.zakenfelde@daba.gov.lv