Bioētika aktīvā pieredzē

Tuvojas noslēgumam Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ projekts “Bioētika un ilgspējīgas vides pārvaldība skolās” (Nr.2022-1-SI01-KA220-SCH-000086423). Gandrīz visas lielākās projekta aktivitātes ir veiksmīgi paveiktas, tomēr nobeigumā skolēniem tika piedāvāta vēl viena iespēja praktiski vērot bioētikas situācijas reālajā dzīvē, attīstīt savu kritisko domāšanu, veikt secinājumus, kā arī jēgpilni baudīt mācību gada beigas. 

Š.g. 29. maijā 88 skolēni kopā ar pedagogiem devās mācību braucienos – ekskursijās. 1.-5. klašu skolēnu grupa apmeklēja Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu. Mācību brauciena laikā skolēniem bija iespēja izzināt dzīvnieku pasauli, gūt iedvesmu dabas vērtību saudzēšanā un veicināt ikviena sabiedrības locekļa ilgtspējīgāku ieradumu attīstību attiecībā uz dzīvniekiem un vidi. Aktivitātes laikā tika diskutēts par jautājumu, vai ir labi, vai taisnīgi turēt dzīvniekus nebrīvē, kādas ir zoodārza priekšrocības un trūkumi? Viedokļi gan atšķīrās.

Savukārt 6.-11. klašu skolēni apmeklēja Latvijas Vidzemes pusi: Turaidas muzejrezervātu, Gūtmaņa alu, Daudas ūdenskritumu un Latvijas Nacionālā sporta centra bobsleja trasi ar mērķi iepazīties ar interesantiem dabas objektiem Siguldā, vērot un izdarīt secinājumus par to bioētisko nozīmi. Siguldas apkārtnes dabu brauc vērot un baudīt tās krāsainās ainavas no visām Latvijas pusēm un ārzemēm. Saglabāt tās ilgtspējību un līdzāspastāvēšanu ar vēsturiskajiem objektiem bija jautājums vecākajiem skolēniem. Orientēšanās spēlē viņi pētīja Turaidas muzejrezervāta dabas un vēsturiskos objektus, atrada atbildes uz jautājumiem un spēles beigās saņēma nopelnītās saldās balvas. 

“Mēs brīnišķīgi un jēgpilni pavadījām laiku!”, secināja bērni, un laimīgi var doties vasaras brīvdienās.

Daugavpils Zinātņu vidusskolas Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību  projektu Nr.2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423 “Bioethics and Sustainable Environmental Management at schools” (BIOSEM) / Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās (BIO IVP)” līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
angļu valodas skolotāja
Helēna Skripničenko