Demokrātijas nedēļa Daugavpils Valsts ģimnāzijā

Sveicot Satversmes sapulces sasaukšanas dienā, LR Neatkarības deklarācijas pieņemšanas dienā, Eiropas dienā un atzīmējot 20 gadus kopš Latvija ir Eiropas Savienībā, Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika daudz un dažādi pasākumi, kurus pārsvarā iniciēja un rīkoja paši ģimnāzisti.

3.maijā ģimnāzijā notika pasākums “Rokasspiedien Latvijai un Eiropai”, kura laikā visās klasēs nodarbības par sasveicināšanos un rokasspiedienu vadīja 10.b un 10.a klases Eiropas Parlamenta (EP) vēstnieku programmas skolēni, savukārt 10.c klases EP vēstnieki vadīja nodarbības par Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tradīcija Latvijā ir jauna, tā nāk no Īrijas, jo rokasspiediens ir simbols, kas apliecina cieņu, sadarbību un vienlīdzību – Eiropas Savienības pamatvērtības. Pasākumam Eiropas dimensiju piešķīra arī Erasmus+ mobilitāšu dalībnieki no 9.-12.klasei, kuri stāstīja skolasbiedriem par savu pieredzi, esot Erasmus+ projektos un uzņemot ciemiņus Daugavpilī. Pusdienlaikā skolu un tās pagalmu piepildīja dziesmas, jo notika lielā skolas saimes sadziedāšanās, kurā katra klase bija sagatavojusi ne tikai dziesmu, bet arī sveicienu draugiem, novadniekiem, sportistiem, latgaliešiem, latviešiem un eiropiešiem visā plašajā pasaulē. Pravietiski no skatuves un lielā ekrāna skanēja Latvijas patriota, strēlnieka un aktiera Ēvalda Valtera vārdi: “Mēs esam maza tauta – sīka saujiņa, bet tā ir GRAUDU SAUJA. TĀS NAV SĒNALAS.”

7.maijs paskrēja, veicot ikdienas darbus, mācoties par Eiropas Savienību, atkārtojot Latvijas vēstures faktus, kārtojot Eiropas Eksāmenu un gatavojoties Eiropas Pagalma svētkiem.

8.maijā Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Vienības pamatskolas pagalmā jau otro gadu notika Pagalma svētki, ko rīkoja Europe Direct Dienvidlatgale centrs, Eiropas Parlamenta birojs Latvijā, Konrad-Adenauer-Stiftung Baltic States, Latvijas Pilsoniskā alianse, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs. Ģimnāzijas skolēni gan uzstājās Eiropas Pagalma svētkos, dziedot un vadot aktivitāti, gan intervijās Latvijas televīzijas žurnālistiem stāstīja, ko viņiem nozīmē dzīvot Eiropas Savienībā, vairākām ģimnāzistēm patiesu sajūsmu radīja iespēja nofotografēties un parunāt ar vienu no slavenākajiem Latvijas influenceriem – Lauri Zalānu. Tāpat vidusskolēni piedalījās Eiropas dienas aktivitātēs Daugavpils Vienības namā kopā ar improvizācijas teātri “Divas”, debatēja angliski un latviski Europe Direct Dienvidlatgale un Europe Direct Visaginas centra un biedrības “Debašu Centrs” rīkotajās starptautiskajās debatēs par Baltijas ieguvumiem un zaudējumiem Eiropas Savienībā.

8.maijā Daugavpils Valsts ģimnāzijā ciemojās arī Konrāda Adenauera fonda vadītājs Baltijas valstīs Olivers Morvinskis. Morvinska kungs, sarunājoties ar vidusskolēniem, ieskicēja Adenauera fonda darbības uzdevumus: stiprināt demokrātiju, mieru, brīvību un taisnīgumu, izglītojot sabiedrību, veicinot diskusijas, arī sniedzot finansiālu atbalstu un prakses iespējas topošajiem žurnālistiem un juristiem gan Latvijā, gan Vācijā. Fonda vadītājs uzsvēra Eiropas Savienības valstu kopējās sadarbības un Latvijas un Vācijas divpusējo attiecību vērtību un nozīmi, minot Vācijas kanclera Olafa Šolca “Zeitenwende” jeb drošības stratēģiju. Savukārt pēcpusdienā skolu apmeklēja Vācijas vēstniecības pārstāvji.

9.maiju sākām ar videosveicienu “Rokasspiediens Latvijai un Eiropai”, ko no daudzajiem 3.maijā safilmētajiem sveicieniem atlasīja un samontēja EP vēstnieku skolas jaunieši, stundās turpinājām runāt par EP vēlēšanām, Eirovīzijas aktualitātēm, Eiropas un Latvijas vērtībām, Mātes dienu un demokrātiju, kura ir tik stipra, cik mēs stipru to vēlamies. Fotomirkļus lielā vairumā var skatieties Daugavpils Valsts ģimnāzijas sociālajos tīklos!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece mācību jomā
Signita Gabrāne