Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Austriņa” eTwinning projekts “Vistas dzīves ceļš”

Atslēgvārdi: Pirmsskolu ziņas

13.06.2022.

Dzīvojot lielpilsētās, mūsdienu bērniem ir maz iespēju iepazīties ar mājdzīvnieku un mājputnu dzīvi laukos. “Ja pilsēta nebrauc uz laukiem, tad lauki atbrauks uz pilsētu”, tā nosprieda skolotājas kopā ar bērniem un iesaistījās eTwinning projektā “Vistas dzīves ceļš” īstenošanā.

Viens no šī projekta spilgtākajiem procesiem bija paskatīties un pārliecināties, ka no olas dzimst cālēni. Viena mēneša garumā bērni aizrautīgi iesaistījās pētnieciskajās aktivitātēs, lai izzinātu vistas dzīves ciklu, olas uzbūvi un tās nozīmi cilvēka dzīvē. Projekta laikā bērni vērīgi sekoja līdzi vistas olu inkubēšanas procesam, pētīja olas, veica eksperimentus un vizualizēja gūto informāciju. Tieši laikā, 21. inkubēšanas dienā, bērni ieraudzīja mazos cālēnus. Kopā izšķīlās 16 cālēni. Tas bija brīnums un liels prieks! Bērni vēl nekad nebija piedzīvojuši tik interesantu procesu.

Šajā projektā piedalījās vēl 5 partnergrupas – Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestāde, Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”; 2 grupas no Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Māriņa” un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestāde “Vārpiņa”. Projekta partneru sadarbības rezultātā notika kopīgas dažāda veida aktivitātes: dziedājām dziesmu “Cip, cip, cālīši”, likām paštaisītās puzles e-platformā, tiešsaistē spēlējām interaktīvo spēli “Time to Climb”, piedalījāmies interaktīvajā mākslas darbu izstādē un radošo darbu balsošanā.

Grupa “Austriņa” projekta ietvaros ir papildinājusi pašgatavotu metodisko materiālu – izveidots “Cālēnu gaidīšanas kalendāru”, vistas dzīves cikla apjomīgs makets un mākslas darbu galerija. Veicot eksperimentus ar olām, bērni bagātināja savu pētnieciski praktisko pieredzi un, gatavojot olu ēdienus, pauda savas spējas radošumā. Arī grupas vecāki tika aktīvi iesaistīti projekta īstenošanā. Bērni kopā ar vecākiem lauku vidē veidoja īsfilmas par vistām – ķermeņa uzbūve, krāsa un uzvedību. Grupas īpašumā ir nonācis saturīgs un izglītojošs video materiāls.

Nedēļu pēc cāļu izšķelšanās iestādes citu grupu bērni ar prieku vēroja cālēnu augšanu un attīstību.

Projekta rezultātā bērni papildināja zināšanas par vistām, cālēniem, daudz darbojās praktiski, kā arī aktīvi sadarbojās ar citiem Latvijas bērniem viena mērķa sasniegšanā, un tas viņiem ļoti patika.

Video par projektu: https://youtu.be/lODyppmxMkE

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils 7.pirmsskolas izglītības iestādes
grupas “Austriņa” pirmsskolas izglītības skolotāja
Valentīna Zinovjeva