Ekoskolas “Zīļuks” eTwinning projekts “Enerģija”

Atslēgvārdi: Pirmsskolu ziņas

24.05.2022.

Ekoskolu programmas īstenotāji katru gadu padziļināti strādā pie konkrētas galvenās tēmas. Daugavpils pilsētas Ķīmijas apkaimes Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes Eko padome par 2021./2022.mācību gada galveno tēmu apstiprināja tēmu „Enerģija”. Tēmas izpētes procesā tika īstenots eTwinning projekts „Runājošās sienas/stendi “Enerģija, tās veidi””.  

Projekta ietvaros notika daudzveidīgas aktivitātes: runājošo sienu izgatavošana, tematiskas nodarbības, eksperimenti, pētījumi un pārgājieni, kā arī tikšanās klātienē ar dažādiem pilsētas komunālo dienestu speciālistiem. Vairāk informācijas par projekta gaitu var apskatīt ŠEIT. 

Projekta sadarbības partneri bija Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde un Nīcas pirmsskolas izglītības iestāde “Spārīte”. Pedagogi, savstarpēji sadarbojoties, izveidoja runājošās sienas par Vēja enerģiju, Ūdens enerģiju un Saules enerģiju. Šīs runājošās sienas palīdz bērniem iepazīt Enerģijas veidus, kā arī darbojas kā tēmas apkopojums, kuru paši bērni izmanto, darbojoties kā Ekoskolu programmas vēstnieki un stāstot par enerģijas veidiem citu grupu un citu pirmsskolas iestāžu bērniem. Projekta īstenošanas laikā mūsu bērni viesojās pie Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes bērniem un, izmantojot skolotāju izveidotos plakātus, stāstīja par to, ko iemācījušies un tagad var pavēstīt citiem.

Bērnu un pedagogu vārdā sakām lielu paldies par atsaucību un sadarbību:
- SIA „Daugavpils ūdens” administrācijai, apmeklējot muzeju un ūdens krātuvi, kā arī sūkņu staciju Ķīmijas apkaimē ar O.Bumažņikovas aizraujošo ekskursiju;
- A/S „Sadales tīkls” Austrumu tehniskās daļas apakšstacijas un automatizācijas nodaļas elektroinženierim A.Osipovam par izzinošo nodarbību “Kā pareizi rīkoties ar elektroierīcēm?” un “Kā elektrība nonāk mājās?”;
- Dienvidlatgales virsmežniecības pārstāvjiem par interesanto nodarbību Stropu mežā, kurā noskaidrojām, ka koki un mežs arī ir liels enerģijas avots;
- PAS “Daugavpils siltumtīkli” administrācijai par jauko ekskursiju un iespēju uzzināt “Kā siltums nonāk mājās?”.

Mācību gada laikā mūsu Eko padome rīkoja dažādas zibakcijas, vēstot par enerģijas resursu saudzēšanu, uzrunāja vietējo kopienu, garāmgājējus, piemēram, atgādinot par nepieciešamību uzstādīt regulējamus siltuma radiatorus, cītīgi uzraudzīja, lai iestādes telpās un teritorijā tiktu ekonomēta elektrības, ūdens un siltumapgādes resursi. Arī mūsu audzēkņu vecāki atbalstīja tēmas „Enerģija” izpēti, turpinot resursu saudzēšanu savās mājās un kopā ar bērniem izgatavojot atgādnes par elektrības saudzēšanu. Paldies visiem par aktīvu darbu tēmas „Enerģija” izpētē, jo īpaši grupas “Bitīte” pedagogiem I.Sedlionokai un A.Siļivanovai, grupas “Mārīte” pedagogiem T.Šverņikai un S.Taukačai un grupas “Dzintariņš” pedagogiem A.Jurčenko un I.Fadinai!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā
Ilze Zīle
E-pasts: daug26pii@inbox.lv