Gulbji mums līdzās

24.10.2022.

Š.g. 19. un 20.oktobrī Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu stratēģisko partnerību projekta “Bioethics and Sustainable Environmental Management at schools” (BIOSEM) / “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās” (BIO IVP) Nr.2022-1-SI01-KA220-SCH-000086423 ietvaros un atzīmējot Pasaules Bioētikas dienu, Daugavpils Zinātņu vidusskolas pirmsskolas 11.grupas “Zīlītes” audzēkņi mēģināja noskaidrot – vai es drīkstu barot gulbjus? —– 

Bērni klausījās un skatījās fragmentus no Latvijas Nacionālās operas baleta “Gulbja ezers”, pētīja faktus par gulbjiem, apsprieda jautājumus par gulbju barošanu. Kopā ar skolotāju bērni secināja, ka nebaros gulbjus, jo tādā veidā dara tikai sliktāk. 

Bērni izmantoja arī savas radošās prasmes – salika teikumu un veidoja banneri “Es nebarošu gulbjus!” un krāsoja zīmi “Lūdzu, nebarot putnus!”. Bērniem ļoti patika uzdevums: uzzīmēt un ar guaša krāsām, izrotāt no cipara 2 izveidotos gulbjus.

Rotaļnodarbību secinājumi:
1. Gulbji ir skaisti putni, ko prieks satikt.
2. Gulbji dzīvo pie ezera un ēd zaļumus, kukaiņus, sīkus ūdensdzīvniekus, nevis maizi.
3. Gulbjiem pašiem jāmeklē sev ēdiens.
4. Gulbjus nebarosim, bet vērosim!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas
pirmsskolas skolotāja
Jūlija Semjonova