Kā atbalstīt pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās procesā?

Mazo ekspertu skolas eksperte un centra Līna psiholoģe Zane Avotiņa piedāvā 10 ieteikumus, lai palīdzētu vecākiem mācīšanās procesu vadīt bērnam draudzīgi un atbalstoši.

Ikviens vecāks vēlas, lai viņa bērns būtu zinošs, atjautīgs un radošs. Jau no piedzimšanas sākas un visu mūžu norit izziņas un mācīšanās process. Pirmā pieredze, apgūstot jaunas zināšanas, ietekmēs turpmāko attieksmi pret mācīšanos, tādēļ svarīgi to padarīt bērnam patīkamu, rosinošu un atbalstošu.

Pasniedziet mācīšanos kā rotaļu. Pirmā mācīšanās notiek tieši caur rotaļām – bērna zinātkāre ir dabīga motivācija, kas veicina vēlmi izpētīt apkārtni un paveikt jaunus darbus. Pētījumos par bērnu smadzeņu darbību atrastas sakarības starp tādām emocijām kā ziņkārība, jaunatklāsmes prieks un motivācija. Zinātkāre par pasauli, iniciatīva un problēmu risināšana, uzmanības noturība un neatlaidība ir tikai dažas no prasmēm, ko iespējams attīstīt ar rotaļām, piemēram, mudini bērnu saskaitīt ābolus, serdes, kastaņus u.tml.

Piedāvājiet aizraujošus un interesantus uzdevumus. Ar saistošiem materiāliem var noturēt bērna uzmanību pat tad, ja to izpilde sagādā grūtības. Piemēram, aiciniet sameklēt attēlā kādu konkrētu elementu (zīles, mākoņus, burtus – jebko, kas varētu uzrunāt bērnu).

Nodrošiniet bērnam viņa vecumam atbilstošus uzdevumus. Ļaujiet bērnam apzināties, ka viņš ir spējīgs un talantīgs, piemeklējot vecumam un attīstības līmenim piemērotu aktivitāti.

Sniedziet precīzu uzdevuma paskaidrojumu. Paskaidrojiet bērnam uzdevumu vienkāršiem vārdiem, noteikti dodot iespēju uzdot jautājumus un sniedziet atbildes uz tiem. Vienmēr pajautājiet sev – kā es vislabāk apgūtu šo uzdevumu?

Dodiet pietiekami daudz laika uzdevuma izpildei. Nesteidziniet viņu. Dažkārt bērnam jāatkārto viens un tas pats uzdevums vairākas reizes, līdz viņš to iemācās. Ļaujiet, lai bērns priecājas par procesu!

Ļaujiet darboties patstāvīgi. Ņemiet vērā, ka nozīmīga ir iespēja darboties savā nodabā, bez pieaugušo vadības un kontroles. Neraujiet ārā no rokām zīmuli vai lapu, nogaidiet, kamēr bērns pats to noliek malā. Palīdziet vien tad, ja bērns to lūdz. Tas veido patstāvību un sniedz ieguldījumu bērna pašvērtējuma paaugstināšanai.

Priecājieties par bērna panākumiem. Pētījumi apliecina – jo vairāk vecāki priecājas par sava bērna jaunatklājumiem un paveikto, jo labāk jaunā informācija paliek bērna atmiņā. Uzsmaidiet, uzlieciet roku uz pleca vai izsakiet atzinības vārdus!

Ieklausieties bērna idejās. Uzklausiet bērna viedokli, jo tas veicinās pieaugušā un bērna savstarpējo sadarbību un palīdzēs mazajam sekmīgāk izpildīt uzdevumu. Ja bērns ierosina doties pastaigā pa pilsētu vai iztēloties kādu situāciju, konkrētu tēlu vai varoni, piekrītiet viņa idejām!

Atbalstiet bērna centienus. Pat ja bērnam neizdodas izpildīt aktivitāti, atbalstiet viņu darbībā, jo rezultāts ir tikai daļa no mācīšanās procesa. Šādā veidā iedrošināsiet un mācīsiet bērnu pārvarēt grūtības. Izsakiet atbalstu vienkāršiem vārdiem, piemēram: „Tev labi izdevās!”

Dalieties savā pieredzē. Runājiet ar bērnu par to, kā jūs apgūstat ko jaunu. Pastāstiet, ko esat iemācījušies, lai veiktu savus darba pienākumus. Stāstiet, kā tikāt galā ar grūtībām. Bērnam ir svarīgi justies līdzvērtīgam! Dalieties pieredzē, kā pirmo reizi mācījāties rakstīt, skaitīt, veidot no pīlādžiem krelles, svilpītes no pienenēm vai gatavot brokastis. Stāstiet, kā jutāties tajā brīdī un cik liels bija gandarījums, kad tikāt galā ar uzdevumu!

Paturiet prātā, ka jaunas informācijas un prasmju apguve ir arī iespēja būt kopā ar bērniem. Ar rotaļām un interesantiem uzdevumiem var iegūt ne tikai zināšanas, attīstīt uzmanību un radošo domāšanu, tā ir pilnvērtīga laika pavadīšana! Tādā veidā jūs sniedzat ieguldījumu tālākajās vecāku – bērnu attiecībās. Kopīgās aktivitātes izglīto gan bērnus, gan vecākus, tāpēc spēlējiet spēles, skatieties un lasiet grāmatas, kā arī pildiet ikdienas mājas darbus kopā.