Noslēdzies projektu iepirkums “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm Daugavpilī”

Atslēgvārdi: Nometnes

28.07.2022.

No š.g. 28.jūnija līdz 13.jūlijam Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde bija izsludinājusi iespēju pieteikt projektus Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai. Pavisam sešas juridiskās personas (biedrība/nodibinājums) izrādīja interesi un vēlēšanos realizēt projektu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm Daugavpilī”. Iesniegto projektu vērtēšanas rezultātā tiesības slēgt līgumu un realizēt projektu tika piešķirtas biedrībai “Jautrie bērni”, biedrībai ”Izglītības konsultatīvais centrs AVA” un nodibinājumam “Rūpes”.

Šīs nometnes darbosies no 1.-12.08.2022., kurās būs iesaistīti 60 bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 14 gadiem, no kuriem 30 ir Ukrainas bērni un jaunieši, kuri ar š.g. 1.septembri uzsāks mācības Daugavpils vispārizglītojošajās izglītības iestādēs.

Nometņu norises vietas būs Daugavpils administratīvā teritorija (pilsētas izglītības iestāžu telpas un biedrību telpas).

Šo nometņu mērķis ir nodrošināt Ukrainas bērnu un jauniešu latviešu valodas apguvi, Ukrainas bērniem integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem, pilnveidojot komunikācijas un saskarsmes prasmes gan latviešu valodas apguves nodarbībās, gan daudzveidīgās kopīgās radošajās norisēs un aktivitātēs, ko piedāvās nometņu programmas.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde