Daugavpils pilsētas pedagoģiski medicīniskā komisija (PPMK)

PPMK sniedz pakalpojumus Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošie izglītojamiem un viņu vecākiem (aizbildņiem, bāriņtiesai, ja bērns ir ievietots audžuģimenē), kā arī speciālistiem un izglītības iestādēm.

PPMK sēdes tiek organizētas trešdienās (pēc nepieciešamības) Daugavpils Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā, Saules ielā 7, Daugavpilī.

Pēc nepieciešamības tiek organizētas arī izbraukuma sēdes.

Informācija par PPMK sēžu datumiem un laiku ir pieejama Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Pasākumu plānā.

PPMK sastāvs

Tatjana Maņkovska – vadītāja;

Edīte Subatoviča – speciālā pedagoģe;

Jeļena Sargsjane – ārste pediatre;

Diāna Mirošņika – psiholoģe;

Jolanta Markušonoka – logopēde.

Informācija vecākiem

Ja jūsu bērnam sagādā grūtības esošās izglītības programmas apguve, tad:

  • zvaniet pa tālruni 65420332 vai 27066595 lai vienotos par Atbalsta centra speciālistu (psihologa, logopēda un speciālā pedagoga ) apmeklējuma laiku;
  • ierodoties Atbalsta centrā, līdzi jāņem vecāku personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība, jāaizpilda iesniegums par jūsu bērna intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu;
  • Atbalsta centra speciālisti diagnosticēs bērna intelektuālās spējas, valodas attīstības līmeni un mācību programmas apguves līmeni;
  • pēc bērna spēju diagnostikas jūs saņemsiet informāciju par komisijas sēdes datumu un laiku.

Kārtība, kādā tiek organizētas Daugavpils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes

Ministru kabineta noteikumi Nr. 709 Noteikumi par pedagoģiski medicīniskājām komisijām