Karjeras izglītība

 Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos pirmdienās un ceturtdienās - no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00, Saules ielā 7, 24. kab., 3. stāvs, tālr. 65407437, pedagoģe - karjeras konsultante Santa Čeirāne 

  Informācija

  Karjeras izglītības pasākumu arhīvs (līdz 2016.11.30.) >

  Atbalsta materiāli >

  Daugavpils vispārizglītojošo skolu pedagogiu– karjeras konsultantu kontaktinformācija >

  Grozijumi normatīvajos dokumentos KI jomā >

  Plāni un pārskati >

  Informācija par Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo skolu absolventiem >