Karjeras izglītība

 Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un vecākiem ir iespēja saņemt atbalstu karjeras izvēles jautājumos pirmdienās un ceturtdienās – no plkst. 15.00 līdz plkst. 17.00, Saules ielā 7, 24. kab., 3. stāvs, tālr. 65407437, pedagoģe – karjeras konsultante Santa Čeirāne 

  Informācija

 Atbalsta materiāls  izglītības izvēlei vidusskolā:

Infografikas karjeras plānošanai :

 http://www.niid.lv/infografikas

 Karjeras izvēles testi:

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

Profesiju apraksti, intervijas ar profesionāļiem, fotoreportāžas, izglītības iespējas:

http://www.profesijupasaule.lv/

http://www.niid.lv/video#

Profesiju izpētes testi:

https://www.prakse.lv/virtual-practice/list

https://www.prakse.lv/career-tests

Eiropas dokumentu pielīdzināšana un atpazīstamība Eiropā (CV, Valodu pase u.c.):

http://europass.lv

  Karjeras izglītības pasākumu arhīvs:  līdz 2020.07.03 >  līdz 2016.11.30. >