Psiholoģiskais atbalsts

Izglītības psiholoģes Lindas Vingres piedāvātās aktivitātes

Piedāvātie testi:

  • Vekslera intelekta tests bērniem- IV izdevums – no 5 gadu vecuma līdz 16 gadiem.
  • Vudkoka- Džonsona intelekta tests – no 5 gadu vecuma līdz- neierobežots vecums.
  • T. Ahenbaha „Bērna uzvedības novērtējuma” aptauja – no 1,5 gada līdz 18 gadiem.
  • Adaptīvās uzvedības novērtējuma sistēmas aptauja- no 5 gadiem līdz 16 gadiem.
  • Latviešu valodas sasniegumu tests- no 0. klases līdz 6. klasei.
  • Matemātikas sasniegumu tests- no 0. klases līdz 6. klasei.

Piedāvātās aktivitātes:

  • Negatīvo emociju koriģēšanas programma 5-6 gadīgiem bērniem. (10 nodarbības pa pusstundai).
  • 6- gadīgo bērnu sagatavotības skolai izvērtēšana.
  • Psiholoģiskais treniņš skolotājiem, atbalsta personālam „Esi savas laimes kalējs (kalēja)!” (Nodarbību ilgums- 2,4,6 vai 8 stundas- pēc pieprasījuma)
  • Semināri, diskusijas psiholoģijas jautājumos pēc pieprasījuma.

Izglītības psihologu MA

Plāni un pārskati