Izsludināta pieteikšanās pieaugušo neformālās izglītība balvai “Saules laiva”

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un EPALE Latvija Nacionālā atbalsta dienests līdz 2023. gada 1. novembrim aicina Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošajai balvai “Saules laiva” pieteikt izglītības iestādes un organizācijas, kas darbojas neformālās pieaugušo izglītības jomā, nodrošina nemainīgi kvalitatīvu mācību procesu un veicina pieaugušo neformālās izglītības attīstību Latvijā.

Pieaugušo neformālās izglītības balva “Saules laiva” norisinās jau astoto gadu un dibināta ar mērķi izteikt atzinību par nozīmīgu ieguldījumu pieaugušo neformālās izglītības procesa veicināšanā un kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kā arī atbalsta sniegšanā mācībās pieaugušo neformālās izglītības ietvaros. 2022. gadā par labāko pieaugušo neformālās izglītības sniedzēju tika atzīts Latgales Industriālais tehnikums. Saņemot balvu, Latgales industriālā tehnikuma direktore Ināra Ostrovska teica: “Mēs strādājam, lai cilvēki iegūtu papildu zināšanas šajā augstās konkurences laikā. Pieaugušo izglītība ir ļoti svarīga, un cilvēki Latvijā varbūt vēl nav līdz galam to nav novērtējuši, tāpēc mēs aicinām – nāciet, mācieties, apgūstiet jaunas zināšanas un prasmes, kas jums noteikti noderēs!” Ar pagājušā gada uzvarētāju un citiem balvas nominantiem var iepazīties pieaugušo izglītības platformā EPALE:  https://epale.ec.europa.eu/lv/content/izsludinata-pieteiksanas-pieauguso-neformalas-izglitibas-balvai-saules-laiva-0

Pieteikumus var iesniegt pašvaldības domes priekšsēdētājs, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs un pieaugušo neformālās izglītības iestādes vadītājs (par savu vai citu pieaugušo izglītības iestādi). Pretendentus var izvirzīt arī mācību dalībnieki, kas papildinājuši savas prasmes kādā no neformālās izglītības programmām un vēlas izcelt augstvērtīgu pasniedzēju un izglītības iestādes darbu. Šajā gadījumā ierosinājums ir jāparaksta vismaz desmit attiecīgās mācību grupas sastāvā reģistrētiem dalībniekiem. Aizpildītu pieteikumu jāiesniedz rakstveidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pasts@izm.gov.lv. Pieteikumi, kas saņemti pēc 1.novembra, netiks izskatīti.

Daugavpilī konsultēties par ceļojošās balvas pieteikuma iesniegšanu var Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē, pie izglītības metodiķes pieaugušo izglītības jautājumos Ilzes Onzules (tālr. 29252443).

Pieteikumus par apbalvojuma piešķiršanu izvērtēs IZM apstiprināta ekspertu komisija. Laureātam tiks pasniegts apliecinājums un īpaša ceļojošā balva – latviešu tēlnieka Aivara Gulbja veidota bronzas skulptūra “Saules laiva”, kurā atveidots poētisks folklorā sastopamais saules laivas tēls, simbolizējot atjaunotni un attīstību.

Ar Pieaugušo neformālās izglītības ceļojošās balvas nolikumu var iepazīties IZM tīmekļvietnē https://www.izm.gov.lv/lv/izglitibas-un-zinatnes-ministrijas-pieauguso-neformalas-izglitibas-celojosas-balvas-nolikums ,  bet lejupielādēt pieteikuma anketu iespējams šeit.

Balva tiek piešķirta IZM Erasmus+ projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” ietvaros.  Projekts nodrošina EPALE darbību latviešu valodā, veicinot nacionālā satura veidošanu, nodrošinot diskusiju un pieredzes apmaiņas vidi Latvijas pieaugušo izglītības profesionāļiem valsts mērogā un arī starptautiski.

Foto no EPALE: 2022.gadā Latgales industriālais tehnikums Pieaugušo neformālās izglītības balvas  “Saules laiva” ieguvējs pēc pasniegšanas ceremonijas Rīgā.

Foto no EPALE:  skulptūras „Saules laiva” autors ir latviešu tēlnieks Aivars Gulbis.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos
Ilze Onzule