Seminārs projektu koordinatoriem

Šī gada 11.septembrī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizēja labās prakses apmaiņas semināru projektu īstenotājiem izglītības iestādēs. Dalībnieki sapulcējās viesmīlīgajās MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”” telpās un dalījās ar aktualitātēm savu projektu īstenošanā.

Bija iespēja dzirdēt jaunumus un oriģinālas idejas pirmsskolai projektā “Bērni dabā” (koordinatore Jeļena Kalmikova, 2020-1-LT01-KA229-077835_5, Daugavpils Valstspilsētas Vidusskola), savukārt skolu pārstāvji pastāstīja par savām gaitām par dzimtu izpēti “Atgriešanās pie savām saknēm” (koordinatore Ludmila Lastovka, 2021-1-SK01-KA210-SCH-000030426, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs), kur pārsteidzoši bija tas, ka projektu īstenošanas gaitā tika atklāti savi radi un izpētīta kopējā vēsture. Citos projektos dalībnieki mācījās veidot filmas (koordinatore Natalja Grinfelde, “Māksla agrāk un tagad” 2020-1-FI01-KA229-SCH-066504_5) vai dalījās pieredzē, kā pārvarēt Covid-19 krīzi un ieviest projektu aktivitāšu daudzveidību (koordinatore Evelīna Balode, “SEZAM, atveries! Dalīšanās ar entuziasmu, stāstiem un pasākumiem tūkstošgades Eiropā”, 2020-1-IT02-KA229-079743_2, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola). Erasmus+ akreditētā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija iepazīstināja ar saviem diviem projektiem “Interaktīvais un iekļaujošais kultūras mantojums” (koordinatore Anžela Volodko, 2022-1-LV01-KA220-SCH-000087211) un  “Skolotāju un skolēnu prasmju pilnveide 7 jomās” (2023-1-LV01-KA121-SCH-000123962), kuros izveidoti video, apkopoti ieguvumi. Daugavpils Zinātņu vidusskolas projektu koordinatore Helēna Skripničenko dalījās pieredzē par projekta “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās“ (2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423) īstenošanu un paveiktajām aktivitātēm. Projekta inovatīvais saturs un izstrādāts bioētikas kurss vidusskolai var būt lietderīgs arī citām skolām. Šobrīd skolotāji sāk īstenot bioētikas kursu 10. un 12.klasē, kas ilgs vienu semestri un pēc tā pabeigšanas skolotāji labprāt dalīsies pieredzē gan ar citu skolu pedagogiem, gan visiem interesentiem.

Semināra noslēgumā vienojāmies par Erasmus+ dienu vizuālajām aktivitātēm iestādēs un pārrunājām, ko novēlam Daugavpils domei, veicot grāmatvedības pakalpojumu centralizāciju. Galvenā atziņa – lai visas pārmaiņas notiek tikai uz profesionālisma, operativitātes veicināšanas virzienu, speciālisti saglabā savas darba vietas un kompetences un veicina starptautisko sadarbību.

Atziņas apkopoja:
Evelīna Balode,
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
eksperte projektu jautājumos
evelina.balode@ip.daugavpils.lv