Karjeras nedēļas laikā jaunieši tiek aicināti papildināt savas prasmes!

Šonedēļ, no 16. līdz 20. oktobrim, Daugavpils skolās notiks Karjeras nedēļa, kuru jau vienpadsmito reizi organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un pilsētas izglītības iestādēm. Šī gada Karjeras nedēļas tematika ir “Tavs prasmju portfelis”, aktualizējot dažādu prasmju nozīmi personīgajā un profesionālajā attīstībā.

Katrā no Karjeras nedēļas  dienām skolēni varēs atklāt un attīstīt sev interesējošās prasmes – vispārīgās jeb caurviju prasmes, personīgās prasmes, profesionālās prasmes, taču trešdien īpaša uzmanība būs veltīta IT prasmēm,  pildot IT eksāmenu, 5.-12. klašu jaunieši varēs pārbaudīt savas prasmes IT jomā. Nedēļas noslēgumā visas iegūtās zināšanas par prasmēm katram skolēnam būs iespēja apkopot savā prasmju portfelī, kas šogad izvēlēts kā Karjeras nedēļas simbols.

VIAA direktore Dita Traidās: “Šī gada Karjeras nedēļas tematika cieši saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, kurā aicinām pievērst uzmanību prasmju apguvei, veicinot konkurētspēju visdažādākajās jomās. Karjeras nedēļas programma šoreiz veidota tā, lai bērnos un jauniešos veidotu padziļinātu izpratni par prasmju daudzveidību un to nozīmi personīgajā un profesionālajā izaugsmē.”   

Pasākumos aicina iesaistīties skolēnus, pedagogus un vecākus. Pirmdien, 16. oktobrī, plkst. 18.30 Tavai karjerai Facebook kontā notiks tiešsaistes nodarbība “Konkurētspējīgas prasmes ikvienam”, kurā Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante un “Karjeras attīstības atbalsta balvas – 2023” laureāte Agnese Metuzāle skaidros, kā ikviens var izvērtēt savas prasmes un izvēlēties piemērotāko pieeju to pilnveidošanai. Tiešsaistes nodarbībai īpaši aicināti pievienoties pedagogi un vecāki, un tai būs pieejams surdotulkojums.

Trešdien, 18. oktobrī, “IT prasmju dienā” skolēniem un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas zināšanas par IT jomu. Aicinām jauniešus piedalīties Latvijā pirmajā IT eksāmenā skolām, kuru organizē Jauniešu programmēšanas un tehnoloģiju centrs, organizācija She Can Do IT un programmētāju skola Codelex. Trīs klašu grupās jaunieši varēs pārbaudīt savas zināšanas par digitālo pasauli, IT profesijām un drošību internetā. Eksāmenā varēs piedalīties gan individuāli, gan kopā ar klasi, kuras dalību reģistrē skolotājs. Ikviens skolēns varēs pārbaudīt zināšanas arī ceturtdien, 19. oktobrī, un piektdien, 20. oktobrī. Motivētākajiem jauniešiem pēc eksāmena izpildes būs iespēja iesaistīties programmēšanas izaicinājumā, lai cīnītos par vērtīgām balvām no Baltic Software Factory, Codnity, Gravity Team, Draugiem Group un ZZ Dats. Plašāka informācija par eksāmenu un izaicinājumu, kā arī reģistrēšanās saite pieejama mājaslapā www.iteksamens.lv.

Nedēļas garumā ar moto “Attīsti personīgās prasmes!”  un “Iepazīsti profesionālās prasmes!” skolās norisināsies daudzveidīgi pasākumi, lai pievērstu skolēnu uzmanību kognitīvo, sociālo un emocionālo prasmju lomai ikvienā nozarē un profesijā, kā arī būs iespēja tikties ar profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjiem, lai gūtu priekšstatu par profesiju daudzveidību.

Tāpat Daugavpils skolēniem un jauniešiem būs iespēja apmeklēt  darbnīcas un pārliecināties par savām radošajām prasmēm – mākslu, mūziku, teātri u.c., pilnveidot pašprezentēšanas prasmes, izspēlēt Karjeras spēli, tikties ar uzņēmējiem, IT speciālistiem un piedalīties dažādos skolu organizētajos pasākumos.

Karjeras nedēļas noslēgumā, skolēni kopā ar pedagogiem pārrunās nedēļas laikā iegūto informāciju par prasmēm un varēs izveidot savu prasmju portfeli, izmantojot VIAA sagatavoto materiālu.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas, piemēram, darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļas tematika šajā gadā ir saistīta ar Eiropas Prasmju gadu, kuru Latvijā koordinē VIAA.

Pasākumu atbalsta Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Eirope Direct Dienvidlatgale, BJC “Jaunība”, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija un  Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde”. 

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi VIAA tīmekļa vietnes sadaļā “Karjeras nedēļa 2023”, Tavai karjerai Facebook un X jeb Twitter kontos, kā arī VIAA Facebook un X jeb Twitter lapās, kā arī Daugavpils izglītības iestāžu mājaslapās.

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
pedagoģe – karjeras konsultante
S. Čeirāne (tālr. 29196866)