Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes pieredzes apmaiņas pasākums NVVST koordinatoriem “IKT sadarbībā ar SPKC”

2023. gada 3. novembrī Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru  organizēja pieredzes apmaiņas pasākumu Nacionālā veselības veicināšanas skolu tīkla (NVVST) koordinatoriem “IKT (Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju rīki). Palīgs un drauds” ar mērķi iepazīties ar Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes aktivitātēm un praksi drošas un veselībai nekaitīgas mūsdienu tehnoloģiju lietošanas jomā, IKT rīku pielietošanu izglītojamo veselības veicināšanā, kā arī aktualizēt procesu atkarību profilaksi, psihiskās veselības veicināšanu, aktīvu brīvā laika pavadīšanu izglītojamajiem un dalīties pieredzē šo jautājumu risināšanā. Pasākumā piedalījās Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (DPIP) un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes pārstāvji. Iestāde uzņēma viesus no dažādiem Latvijas reģioniem: skolu un pirmsskolu pedagogi no Rīgas, Limbažiem, Dagdas, Krāslavas, Ezerniekiem, Rēzeknes un Daugavpils.

Pieredzes apmaiņas pasākumu atklāja iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska, kura iepazīstināja viesus ar iestādes darba pieredzi mūsdienu tehnoloģiju lietošanas jomā caur virtuālo ekskursiju. Par Daugavpils valstspilsētā īstenotājām aktivitātēm veselības veicināšanas jomā viesiem informāciju sniedza Daugavpils valstpilsētas pašvaldības attīstības departamenta projektu nodaļas projekta vadītāja p.i. Santa Upīte. Pasākuma dalībnieki piedalījās praktiskajās rotaļnodarbībās, kur varēja smelties idejās par radošiem IKT rīku lietojuma veidiem mūsdienīgā izglītības procesa organizācijai.  Pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova, skolotājas palīgs Jekaterina Andronova un skolotāja-logopēde Nataļja Oparina-Valaine dalījās praktiskajā pieredzē pedagogu un atbalsta personāla IKT rīku izmantošanā pēctecīgai pārejai mācībām skolā. Savukārt pirmsskolas izglītības skolotāja Jeļena Fiļimonova, skolotājas palīgs Jeļena Gladčenko un vadītājas vietniece Jekaterina Krankale aicināja radošajā IKT laboratorijā veselības veicināšanas jomā. Katrā rotaļnodarbībā uzaicinātie pedagogi varēja iejusties bērnu lomā un radoši darboties visās mācību jomās, pielietojot daudzveidīgus IKT rīkus.

Pēc dinamiskās pauzes ar Latvijas cīkstoni un Eiropas čempioni Anastasiju Grigorjevu, DPIP veselības veicināšanas koordinētājs Ruslans Bespjatijs pastāstīja viesiem par īstenotajām aktivitātēm veselības jomā Daugavpils valstspilsētas izglītības iestādēs. Vadītājas vietniece Jekaterina Krankale iepazīstināja klātesošos ar iestādes īstenotajām un plānotajām veselības veicināšanas aktivitātēm, t.sk. eTwinning projektiem. SPKC veselības veicināšanas vadības nodaļas vadītāja Berta Pulmane sniedza informāciju pasākuma dalībniekiem par pētījuma datiem par aktuālo situāciju izglītojamo brīvā laika pavadīšanas paradumos, tostarp mūsdienu tehnoloģiju lietošanas jomā. Pasākuma turpinājumā uzstājās Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes izglītības psihologs Jūlija Tracjuka prezentēja drošas un veselības nekaitīgas mūsdienu tehnoloģiju iespējas, lai uzlabotu izglītojamo psihisko veselību un tās iespējām sadarbībā ar vecākiem. Iestādes fizioterapeite Jūlija Lazdāne dalījās pieredzē par drošu un ergonomisku moderno tehnoloģiju izmantošanu. Pasākuma dalībniekiem arī bija iespēja uzzināt par SPKC izstrādātajiem materiāliem un īstenotajām aktivitātēm procesu atkarības profilakses un aktīva, veselību veicinoša izglītojamo brīvā laika pavadīšanas jomā, par ko viesiem pastāstīja SPKC veselības veicināšanas koordinētāja Viola Daniela Kiseļova. Pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā dalībnieki darbojas veselību veicinošu aktivitāšu ideju darbnīcā un diskutēja par šodienas redzēto, sniedzot pasākuma organizatoriem savu atgriezenisko saiti.

Sirsnīgi pateicamies iestādes darbiniekiem par ieguldīto darbu pieredzes apmaiņas pasākuma organizēšanā un īstenošanā, pateicamies Santai Upītei, Ruslanam Bespjatijam un Anastasijai Grigorjevai par uzstāšanos un dalību seminārā, kā arī izsakām pateicību SPKC un Veselības ministrijas pārstāvjiem par vērtīgu sadarbību.

Lai visiem stipra veselība!

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietnieks izglītības jomā
J. Krankale