Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” notika tikšanās “Jaunieši Daugavpilī” ar ASV Vēstniecības Latvijā kultūras atašeju Keilu Vāgneru (Cale Wagner)

8.novembrī Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā “Jaunība” (BJC “Jaunība”) direktore Aina Jansone, jaunatnes darbinieks Gunita Vanaga, apkaimes brīvā laika klubu vadītāji, pulciņu vadītāji un Jaunatnes lietu un sporta pārvaldes galvenā pasākumu organizatore Inese Kaļiņina tikās ar ASV vēstniecības Latvijā kultūras atašeju Keilu Vāgneru (Cale Wagner), publiskās diplomātijas speciālisti Sintiju Jurgelāni un ASV vēstniecības programmu koordinatori Natāliju Oševerovu. Galvenā tēma, kas tika apspriesta, jaunieši un jauniešu iespējas Daugavpilī.

Viesi tika informēti par dažādām jauniešu aktivitātēm. Daugavpilī tiek realizēts projekts “PROTI un DARI!” ar jauniešiem (15-29 gadi), kuri nestrādā un nemācās. Tiek piedāvāts apgūt kursus, izglītību, tikties ar speciālistiem (projekta finansējums). Šī gada laikā šo iespēju ir izmantojuši 18 jaunieši un apguvuši metinātāja, autovadītāja (B, CE kategorija), programmētāja, dizaina kursus.

Notiek darbs ar skolēnu līdzpārvaldēm. Katru gadu ir izsludināts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu projektu konkurss “Kopā radam Daugavpili”, kur jaunieši realizē savas idejas – pašpārvaldes istabas izveide, lielformāta spēle “Izspēlē Daugavpili!”. Skolēni, kas darbojas līdzpārvaldē, realizē savas idejas ar projekta “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts”” iniciatīvu projektu īstenošanas finansējuma atbalstu līdz EUR 1200 apmērā. Projektā realizētās idejas: pieredzes apmaiņa ar citu skolu pašpārvaldēm, apmācības skolēniem, līdzdalības plāna izstrāde, parlamenta nakts skolā, pašpārvaldes istabas izveide. Šobrīd 9 pilsētas izglītības iestāžu pašpārvaldes gatavojas realizēt sadraudzības projektu.

Jauniešiem tiek organizēti fotokursi, galda spēles, didaktiskās spēles, kuru pamatā ir loģika. Sešos apkaimes klubos notiek bezmaksas pulciņi, kur jaunieši apgūst dažādas iemaņas – kā darboties ar mālu, floristiku, zīmēšanu, tehnisko modelēšanu. Apkaimes klubos tiek organizēti kvesti, viktorīnas, pasākumi, lai iepazītu Latvijas tradīcijas, veicinātu ideju ģenerēšanu un realizēšanu. Jauniešiem apkaimes klubos tiek organizēti arī pasākumi, kas vērsti uz mentālo veselību, “Emociju istabā” pasākumi un kulinārijas aktivitātes. Brīvā laika klubā “STARS” bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta iespēja iemācīties BOCCIA sporta spēli, un pēc tam katru gadu viņi piedalās Latgales novada bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām BOCCIA turnīros, kuros iegūst pirmās vietas un tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām. Apkaimes klubu bērniem un jauniešiem tiek radīta iespēja saturīgi un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.               

BJC “Jaunība” telpās bērni un jaunieši (10-21 gads) ar īpašām vajadzībām apgūst teātri. Ja bērni un jaunieši cieš no kustību traucējumiem, pirmkārt, ir jāsaprot, uz ko viņi ir spējīgi, lai varētu attīstīt un darboties.                              

Jaunatnes lietu un sporta pārvalde informēja par pasākumiem un aktivitātēm Jauniešu iniciatīvu centrā “NAVIGATORS”, par izveidoto brīvprātīgo sistēmu Daugavpilī un tās nozīmīgumu jauniešu attīstībā, kā arī informēja par jauniešu un sporta pasākumu “Artišoks” un Mežciema skrējienu, kurā ir ļoti daudz iesaistīto brīvprātīgo – jauniešu. Iepazīstināja ar apstiprināto Jauniešu domes nolikumu, izveidoto Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kā arī lepojās ar apstiprināto dokumentu jauniešiem – Jaunatnes stratēģiju.  

ASV Vēstniecības komanda Latvijā, aicināja veidot sadarbību ar Daugavpils jauniešiem, jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem un izmantot šobrīd pieejamās iespējas. Apmeklēt ASV Informācijas centru Daugavpilī, kur iespējams skatīties un iznomāt filmas angļu valodā, kā arī izmantot viņu rīcībā esošās telpas jauniešu aktivitātēm. Vēstniecības komanda aicināja uz pasākumiem un aktivitātēm speciālistus, kuru sarunvaloda ir angļu valoda un kuri ir pieejami Vēstniecības datu bāzē. Kultūras pasākumu organizēšanai ir iespējams uzaicināt māksliniekus uz koncertiem un meistarklasēm.

Informēja, ka tuvākajā laikā tiks izsludināta mazo grantu atbalsta programma jaunatnes organizācijām un biedrībām, finansiālu atbalstu iniciatīvu projektiem. Ir iespējams pieteikties programmā, kas domāta biedrībām, padziļināti apgūt angļu valodu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”
Jaunatnes darbinieks
Gunita Vanaga
gunita.vanaga@jauniba.lv