Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde realizē pāreju uz vienotu skolu un aicina uz sadarbību

No 2023.gada 1.septembra mācību programma pirmsskolas izglītībā tiek īstenota tikai latviešu valodā. Šo procesu, kad skolas, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību programmas, uzsāk darbu tikai latviešu valodā, Izglītības un zinātnes ministrija ir nosaukusi par “Pāreju uz Vienotu skolu” un piedāvā izglītības iestādēm dažādus atbalsta materiālus un seminārus.

https://www.izm.gov.lv/lv/pareja-uz-vienotu-skolu

Kā atzīst IZM, sekmīgāk pāreja uz izglītību valsts valodā – “Vienotas skolas” ieviešanā – noris skolās un pašvaldībās, kuras laicīgi un aktīvi iesaistījušās valsts nodrošinātajos atbalsta pasākumos, kurus piedāvā Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra un Valsts izglītības satura centrs, liecina ministrijas apkopotie secinājumi par septembri.

https://www.izm.gov.lv/lv/pirmsskola-0

Arī Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes programmu īstenošanas vietas Šaurā ielā 20 iepriekšējo gadu pieredze tiek minēta kā labas prakses piemērs pārejai uz Vienotu skolu un tika prezentēts IZM Konsultatīvās padomes mazākumtautību jautājumos seminārā pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem 2023.gada 29.septembrī:

https://www.izm.gov.lv/lv/media/20349/download?attachment

Iestāde ir atvērta pieredzes pārnesei un aicina pirmsskolas izglītības iestādes, kuras vēlas iepazīties ar iestādes vidi un mācību procesa īstenošanu, uz sadarbību!

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša
Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
Mob. 26825598
kimijaspii@daugavpils.edu.lv