Daugavpils Ķīmijas apkaimes Ekoskolas pedagogi mācās par atkritumu apsaimniekošanas un aprites ekonomiku

25.janvārī Rīgas Imantas vidusskolā notika Vides izglītības fonda rīkotās mācības projektā “No atkritumiem uz resursiem”, kurās piedalījās ap 60 Ekoskolu pedagogu no visas Latvijas, tajā skaitā arī no Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes.  

Projekts “No atkritumiem uz resursiem” tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu, projekta “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ietvaros.

Projekta mērķis ir samazināt atkritumu rašanos, nodrošinot resursu otrreizēju izmantošanu, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi un mazinot oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu. Projekts palīdz īstenot “Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam” noteiktos pasākumus, kas ir dažādas pētniecības, sabiedrības izglītošanas un iesaistīšanas aktivitātes.

Mācību dienā projekta īstenotāji atskatījās uz pirmā mācību semestra laikā paveikto, izvērtēja gūto pieredzi un diskutēja, kā turpināt veiksmīgi īstenot projekta aktivitātes.

Mācību pirmajā daļā piedalījās nodibinājuma “Vides izglītības fonds” Ekoskolu programmas vadītājs Daniels Trukšāns un Valsts vides dienesta LIFE integrētā projekta vadošā eksperte Dace Jansone-Vēvere, kuri sniedza pedagogiem atgriezenisko saiti par paveikto un raksturoja izglītības iestāžu atkritumu audita laikā radušos izaicinājumus. Biedrības “Zero Waste Latvija” pārstāve Maija Krastiņa aktualizēja tipiskos aprites ekonomikas ieviešanas izaicinājumus sabiedrībā, ar kuriem saskaras arī izglītības iestādes, un sniedza idejas radošai apritīguma veicināšanai.

Mācību otrajā daļā notika pieredzes apmaiņa, kurā ar sekmēm projekta aktivitāšu realizēšanā dalījās Ekoskolu pedagogi no Daugavpils, Tukuma, Alūksnes, Valmieras, Laurenčiem un Liepājas. Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes ekokoordinatores Ilze Zīle un Lolita Fiļipova savā pieredzes stāstījumā un prezentācijā dalījās ar iestādes pieredzi rotaļnodarbību īstenošanā ar Eko Lapsas tēla piedalīšanos.

#Ekoskolas #WasteToResources #NoAtkritumiemUzResursiem

#DaugavpilsĶīmijasPII

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša
Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
kimijaspii@daugavpils.edu.lv