Noticis skolu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Sadarbības karnevāls”

Š.g. 19.janvārī Daugavpils Zinātņu vidusskolā notika Daugavpils valstspilsētas pašvaldības vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Sadarbības karnevāls”. Pasākumā tikās skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Vienības pamatskolas, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas un Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja.

Pasākuma laikā tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kurās skolēniem bija iespēja iepazīties ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem, kopīgi darboties, diskutēt un radoši izpausties. Sākumā ar jautājumu palīdzību klātesošie iepazina cits citu, pēc tam tika veikti dažādi grupu darbi jauktās komandās. Atbilstoši savas komandas krāsai tika izveidota maska varenā Pūķa gadam. Kā viens no radošākajiem un interesantākajiem uzdevumiem, skolēnuprāt, bija savas dejas iestudēšana, kura pēc tam klātesošajiem tika prezentēta. Pēc radošajām aktivitātēm notika arī ekskursija pa skolu.

Dalībnieku vārdā izsakām pateicību Daugavpils Zinātņu vidusskolas pašpārvaldes dalībniekiem un koordinatorei Tatjanai Steļmakai par šo interesanto pasākumu.

Izglītības iestāžu pašpārvalžu saliedēšanās un pieredzes apmaiņas pasākumu cikls notiek, skolām sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centru “Jaunība”, nevalstisko organizāciju “Bison” un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”
jaunatnes darbinieks
Evita Ruļuka