Daugavpils Centra vidusskolā notika Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu saliedēšanās cikla pasākums “Sveču diena”

2.februārī, Sveču dienā, Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo skolu pašpārvaldes satikās Daugavpils Centra vidusskolā. Pasākumā piedalījās skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja.

Pasākumu atklāja Daugavpils Centra vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente Karina Čepelova uzsverot: “Mūsu pašpārvalde nav tikai organizācija – mēs esam gluži kā ģimene. Mūsu sirdis pulsē ar entuziasmu, smiekliem un draudzību. Mūsu uzdevums nav tikai organizēt pasākumus, bet radīt saikni starp visiem skolēniem. Kopā mēs esam spēks, kas var radīt pozitīvas pārmaiņas.”

Pasākuma turpinājumā visi klātesošie tika aicināti piedalīties sveču liešanas meistarklasē, jo ticējumi vēsta, ka Sveču dienas lietajām svecēm piemīt īpašs spēks un tās deg īpaši ilgi un gaiši. Pēc sveču liešanas bija iespēja doties nelielā ekskursijā pa Daugavpils Centra vidusskolu, taču pasākuma noslēgumā ciemiņi savas sajūtas, novēlējumus un pateicības vārdus ievietoja mūsu skolas “Laimes kokā”.

Izglītības iestāžu pašpārvalžu saliedēšanās un pieredzes apmaiņas pasākumu cikls notiek, skolām sadarbojoties ar Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centru “Jaunība”, nevalstisko organizāciju “Bison” un “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Orbidāne
Daugavpils Centra vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā