Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes aktualitātes Veselību veicinošu skolu programmas īstenošanā

Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde visās programmu īstenošanas vietās (Inženieru ielā 16, Jātnieku ielā 66, Smilšu ielā 100, Šaurā ielā 20) nodrošina Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla programmas aktivitātes, izglītojot bērnus un pieaugušos par to, kā rūpēties par sevi un apkārtējiem, kā pieņemt veselīgus lēmumus, radīt tādus apstākļus, kas uzlabo veselību, samazina mazkustīgu dzīvesveidu, atkarības un traumas.

Iestāde kā Veselību veicinoša skola darbojas kopš 2017.gada. Mācību gada laikā tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes un pasākumi, kuri popularizē veselīgu dzīvesveidu un pilnveido pozitīvu attieksmi pret to ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem.

Īpaša vērība tiek pievērsta veselīgu uztura paradumu veidošanai, piedaloties valsts finansētajās programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”, izmantojot sociālā uzņēmuma SIA “OnPlate” izglītojošos pasākumus, kā, piemēram, “Ja tu robots neesi, atceries dzert ūdeni!”.

Ar mērķi veidot bērniem veselīgas ēšanas paradumus iestādē tiek īstenota iniciatīva izpratnes par pārtikas atkritumu mazināšanu veicināšanai “Pārtika nav atkritumi”. Šī projekta ietvaros iestādē ir izveidotas siltumnīcas un lecektis dārzeņu un zaļumu audzēšanai, iestādes darbinieki, izglītojamie un viņu ģimenes tiek iesaistītas izglītojošās un praktiskās aktivitātēs, lai samazinātu ēdiena pārpalikumus ikdienas ēdienreizēs un apgūtu veselīga uztura pamatprincipus.

Visa mācību gada laikā tiek organizētas tematiskās dienas par veselību veicinošām tēmām: Diena bez auto, Vispasaules redzes diena, Mutes veselības diena, Pasaules traumu diena, Roku mazgāšanas diena un Ziepju diena, Ūdens diena un Ūdens drošības diena, Starptautiskā D vitamīna diena, Vitamīnu diena un Sulas diena, Starptautiskā Putras diena, Piena diena, Pasaules Uztura diena, Ķiploka diena u.c. Izglītojošajās aktivitātēs piedalās ne tikai bērni, bet arī iestādes darbinieki, paplašinot zināšanas par veselības saglabāšanu tematiskajās dienās: Pasaules Psihiskās veselības diena, Pasaules imunizācijas diena, Pasaules AIDS diena, Pasaules pretvēža diena.

Pirmsskolās ikdienā regulāri tiek plānotas un organizētas integrētas starpjomu rotaļnodarbības, izglītojošas pastaigas un fiziskas aktivitātes iestādes teritorijā vai tuvākajā apkaimē, akcentējot veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomu – Āra izglītības diena, Sniega diena, Sportosim Meteņdienā, Vasaras sporta prieki, Droša vasara, Latvijas Veselības sporta nedēļa un Eiropas Skolu sporta diena, kā arī kopā ar ģimenēm piedaloties pilsētas Jaungada skrējienā un citās sportiskajās aktivitātēs.

Īstenojot veiksmīgu sadarbību ar Daugavpils Sporta skolu, trim iestādes 5-gadīgo izglītojamo grupām ir nodrošināta iespēja bez maksas apgūt interešu izglītības programmu “Slidošanas un hokeja ar ripu pamati” Daugavpils Ledus hallē un darboties kopā ar Sporta skolas treneriem vispārattīstošo vingrinājumu nodarbībās iestādes sporta zālēs.

Iestādes izglītojamajiem tiek piedāvāta bezmaksas iespēja darboties interešu izglītības programmās “Plakanās pēdas un pareizas stājas profilakse” un “Deju ritmika”, kā arī ar vecāku līdzfinansējumu apgūt interešu izglītības programmu “Sporta dejas”.

Iestādes programmu īstenošanas vietā Šaurā ielā 20 bērniem ir iespēja apmeklēt individuālas nodarbības silto smilšu iekārtā WARMSANDBOX®, kuras sekmē fizisko, intelektuālo un emocionālo sakārtotību, palīdz līdzsvarot personības kognitīvos, emocionālos un sociālās saskarsmes procesus, pozitīvi ietekmē fizioloģiskos procesus, dod iespēju atslābināties, pilnveido sajūtas, palielina uztveres diapazonu, attīsta koncentrēšanās spējas un mērķtiecību. Prioritāri nodarbības tiek piedāvātas bērniem ar speciālām vajadzībām.

#NVVST #Veselībuveicinošaskola #DaugavpilsĶīmijasPII

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša
Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izgītības iestādes vadītāja
kimijaspii@daugavpils.edu.lv