Erasmus+ projekta “Domā un radi ar STEAM” īstenošana Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā

No 5. februāra līdz 8.februārim Erasmus+ projekta “Domā un radi ar STEAM” (“Think and Create with STEAM”) ietvaros Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolā-licejā viesojās skolēni un skolotāji no Spānijas un Zviedrijas.

Projekta dalībnieki pētīja mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņus, piedalījās mācību nodarbībā “No dabas resursiem iegūtā enerģija”, radošajās darbnīcās “Jaunu objektu veidošana no atkārtoti lietojamiem materiāliem”, apmeklēja uzņēmumu PAS “Daugavpils siltumtīkli”, lai paplašinātu savu priekšstatu par enerģijas veidiem, iepazītos ar vienu no vecākajiem pilsētas uzņēmumiem. Mācību mobilitātes ietvaros projekta dalībnieki apmeklēja Ķeguma hidroelektrostaciju, M.Rotko mākslas centru un Rīgu. 

Mobilitātes laikā skolēni izstrādāja bukletus, kuros piedāvāja savus risinājumus enerģijas taupīšanai un apģērbu iegādes un patēriņa samazināšanai. Kā galveno rezultātu projekta dalībnieki atzīmēja IT prasmes pilnveidošanu, komunikāciju, partnerattiecības, dalīšanos pieredzē, to, ka katrs enerģijas iegūšanas veids gan pozitīvi, gan negatīvi ietekmē vidi, jāspēj mainīt savu domāšanu, lai mainītu pasauli.

     Skolotāji no Spānijas un Zviedrijas darba ēnošanas vizītes (Job Shadowing) ietvaros apmeklēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, kur notika saturīga saruna ar pārvaldes vadītāju Marinu Isupovu, izglītības metodiķi Ilonu Ustinovu par izglītības īpatnībām Latvijā un pārvaldes darbību Daugavpilī. Viesi saņēma atbildes uz visiem sev interesējošajiem jautājumiem. Licejā projekta dalībnieki apmeklēja 34 dažādu priekšmetu mācību stundas. Viesi atzīmēja skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību darbā, viņu pētnieciskās prasmes, skolēnu atbalstu mācību stundu laikā, mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu, sadarbības gaisotni.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja
direktores vietniece, projekta koordinatore
Nataļja Koviļina