Veiksmīga sadarbība un vēlme darboties – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības skolu pašpārvalžu veiksmes stāsti

Jaunieši – tā ir mūsu nākotne, tāpēc ir būtiski jauniešos attīstīt prasmi izteikt savu viedokli, vēlmi darboties un būt pilsoniski aktīviem. Jau skolas ietvaros skolēniem ir iespēja līdzdarboties demokrātiskos procesos, iesaistoties skolu pašpārvaldēs, tādējādi jauniešiem tā ir brīnišķīga iespēja piedalīties būtiskos procesos skolā, atdzīvināt tās ikdienas dzīvi, rast risinājumus un pieņemt lēmumus, kā arī iegūt kompetenci turpmākajai dzīvei, esot pilsoniski aktīvam.

Arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības skolās notiek aktīvs un veiksmīgs skolu pašpārvalžu darbs.

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs lepojas ar dalību labdarības pasākumos un dažādos projektos (JSPA iniciatīva “Kontakts”, biedrības “Aizbildnis” projekti, kā arī pilsētas domes projekti). Skolā tiek veiktas aptaujas, lai noskaidrotu skolēnu un skolotāju viedokli dažādos jautājumos. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja pašpārvaldes dalībnieki labprāt organizē dažādus saliedējošus pasākumus skolēniem un skolotājiem. Īpaši populāras ir diskotēkas un sporta turnīri (galda teniss, volejbols, armvrestlings, kvadrāts), kuri aktualizē aktīva un veselīga dzīvesveida nozīmi.

Daugavpils Valsts ģimnāzija: “Daugavpils Valsts ģimnāzijas līdzpārvaldē ir jaunieši no 7.-12.klasei, kuri darbojas uz brīvprātības principa. Līdzpārvaldē īpaši tiek akcentēta līdzdalība un iniciatīva. Pēdējos gados skolēni piedalās iniciatīvu projektos, organizē savus pasākumus, kā arī līdzdarbojas skolas lielajos pasākumos. Sadarbojas ar citu skolu pašpārvaldēm. Kopā vēl mācāmies darbus izdarīt līdz galam, plānot un izvērtēt padarīto. Kā viens no veiksmīgiem piemēriem ir skolēnu iniciatīvas izveidots Tējas namiņš, kur ikviens var padzert tēju, uzspēlēt galda spēles, paņemt palasīt grāmatu (grāmatas gan ir pašu bērnu un skolotāju sarūpētas).”

Daugavpils Zinātņu vidusskola: “Pašpārvaldes dalībnieki aktīvi iesaistās pilsētas pasākumos un dažādos projektos, piemēram, JSPA iniciatīvā “Kontakts”, Erasmus+, pilsētas domes projektos, lai mācītos un popularizētu skolas vārdu. Skolas darbiniekiem un audzēkņiem organizējam dažādus pasākumus, piemēram, 1.klašu skolēniem “100 dienu esmu skolēns”, 10.klašu iesvētīšanas pasākums, Talantu šovs, Skolotāju diena, Ziemassvētki, Valentīndienas diskotēka, Diskotēka 80.-90.gadu stilā, dažādas zibakcijas, skolas vides labiekārtošana. Pašu spēkiem labiekārtojam pašpārvaldes telpu, lai varētu strādāt.”

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola: “Mūsu skolas veiksmes stāsts saistīts ar pasākumiem, kurus organizēja paši skolēni, piemēram, jau otro gadu pēc kārtas mūsu skolas 9.klašu skolēni gatavo burvīgas, iedvesmojošas dejas, ar kurām rada vēl spilgtāku Ziemassvētku noskaņu. Kā otru veiksmes stāstu gribētu minēt mūsu jaukās, mīļas un sirsnīgas Skolotāju dienas, kad mēs esam vienīgie skolā, kas rada svētkus visiem pedagogiem. Pašpārvaldes dalībnieki gatavo skaistas pateicības, gan vada pasākumu, gan veido jaukus video un prezentācijas ar humora pieskaņu par godu skolotājiem.”

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola: “Šogad Skolēnu domē ir pilnīgi jauna komanda, kuras kodolu veido aktīvi 11.klašu skolēni.  Mūsu veiksmes stāsti ir: izturot nopietnu atlasi,  piedalījāmies Latvijas skolēnu pašpārvalžu forumā Jūrmalā, kā arī nesen saņēmām ziņu, ka mūsu komanda apstiprināta mācībām JSPA iniciatīvas “Kontakts” ietvaros. Priecājamies, ka jauniešiem ir iespēja mācīties un gūt pieredzi.”

Daugavpils Vienības pamatskola: “Šogad mēs sākām praktizēt interesantu pieeju svētku, atceres dienu un piemiņas dienu aktualizēšanai skolā, iesaistot visus parlamenta skolēnus 4.-9.klašu grupās. Vecāko klašu parlamentārieši sagatavo interesantas stundas, nodarbības, interaktīvas spēles, lekcijas, videolekcijas u.c. Ar šo materiālu visi parlamenta skolēni dodas pa klasēm vadīt klases stundas. Materiāls tiek pielāgots 1.-3.klasēm, 4.-6. klasēm, 7.-9.klasēm. Skolēniem ļoti patīk šīs interaktīvās nodarbības, un parlamentārieši aktivitātēs piedalās ar lielu prieku. Šādi mēs skolā jau novadījām Barikāžu atceres dienu, Valsts proklamēšanas dienu, Lāčplēša dienu.”

Daugavpils Saskaņas pamatskola: ”Skolas līdzpārvalde jau trešo gadu pēc kārtas organizē mācību nodarbības jaunāko klašu izglītojamajiem “Lielie māca mazajiem”. Nodarbībās tiek stāstīts un rādīts par aktuālām tēmām vides jomā un skolas dzīvē. Šajā mācību gadā notika klases stundas, kuras vadīja līdzpārvalde 1.-5.klašu izglītojamajiem par tēmu “Atkritumu šķirošanas stāsts”. Stundas bija interesantas un aizraujošas, jo izglītojamie varēja aktīvi darboties līdzi, lai saprastu nopietnas problēmas. Sākumskolas izglītojamajiem divu nedēļu laikā tika piedāvātas dažādas aktivitātes, kurās varēja apgūt valodas prasmes un lietderīgi pavadīt laiku starpbrīžos. Piemēram, “Prasmju medības” – bija jāatrod noteiktas prasmes skolas telpās, jāfotografē un jāiesūta līdzpārvaldes komandai, “Ziemassvētku izaicinājums” – bija jāatmin rēbuss un jāieraksta iztrūkstošie vārdi tautasdziesmās. Izglītojamo starpā valdīja  aktīva darbošanās visas nedēļas laikā. Tika attīstīta gan lasītprasme, gan rakstītprasme. Par labi paveiktu darbiņu līdzpārvalde sagatavoja pateicības rakstus. Savstarpējā sadarbība veicina aktīvāku līdzdalību skolas dzīvē un palīdz vieglāk mācīties.”

Daugavpils Iespēju vidusskola lepojas ar saliedētu pašpārvaldes komandu, kā rezultātā notiek aktīvs darbs līdzdalības projektos “Kopā radām Daugavpili”, JSPA iniciatīva “Kontakts”, kā arī tiek piedāvāts aktīvs un daudzveidīgs pasākumu klāsts, saglabājot divu skolu tradīcijas. Pēc skolēnu iniciatīvas ir labiekārtotas darba telpas pašpārvaldei un izveidota sava atribūtika, tiek aktivizēts darbs sociālajos tīklos.

Daugavpils Centra vidusskolas skolēnu pašpārvalde uzsver skolas tradīciju kopšanu, turpināšanu un pasākumu organizēšanu. Piemēram, patriotiskās nedēļas pasākumi, kad skolēni palīdz organizēt Valsts nedēļas pasākumus skolā, aktīvi piedalās Lāčplēša dienas lāpu gājienā. Skolā tiek organizētas arī radošās nedēļas, piemēram, “Stila nedēļa”, kad skolēni paši izdomā saturu, tā norisi, sadalot pienākumus. Labprāt iesaistās arī labdarības akcijās, piemēram, ziedojumu vākšana dzīvnieku patversmei.

Veiksmes stāstu ir daudz, bet, protams, ir arī izaicinājumi, kurus var pārvarēt kopīgi darbojoties un pilnveidojoties. Lai radošums un aktivitāte nezūd, bet uzņem apgriezienus!

Informāciju apkopoja:
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” izglītības metodiķe
Evita Ruļuka