Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde ievieš pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”

Jau otro mācību gadu Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde ievieš pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī” (Leader in me ®), kas ir starptautiska, licencēta un ar autortiesībām nodrošināta pārmaiņu programma visai skolai. 

“Līderis manī” programma attīstīta sadarbojoties izglītības speciālistiem un iedvesmo izglītojamos izvēlēties līderību un iegūt prasmes, kas nepieciešamas, lai gūtu panākumus 21.gadsimtā. Līderis ir cilvēks, kurš pats spēj un prot vadīt sevi, savas emocijas un savu dzīvi. Lai izglītojamais varētu iemācīties izvirzīt, sasniegt un izvērtēt savus mērķus dzīvē, izglītības iestādē ir nepieciešams pedagoģisko pārmaiņu kopums, kura realizēšanā iesaistīti gan bērni un skolotāji, gan arī vecāki.

“Līderis manī” darbības mērķis – izglītības iestādē īstenot pakāpenisku 3-6 gadu pāreju uz “mācīšanās organizāciju”, īstenojot personalizācijas pieeju mācību un audzināšanas procesā un ieviešot šādas pārmaiņas:

  • sociāli emocionālo mācīšanos;
  • audzināšanu kā izglītības procesa integrētu daļu;
  • kompetenču pieeju;
  • pāreju uz mācīšanās organizācijā darbības pamatprincipiem;
  • iekļaujošu izglītību un individualizēta atbalsta sniegšanu izglītojamiem.

Latvijā pārmaiņu procesu izglītībā “Līderis manī”, balstoties uz līgumu ar starptautisku uzņēmumu Franklin Covey Education, īsteno Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, un šobrīd “Līderis manī” Latvijā apvieno 57 LiM (Līderis manī) skolas, tajā skaitā vairāk nekā 20 pirmsskolas izglītības iestādes.

Pateicoties aktīvajai darbībai un iegūstot Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” uzticību, Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde 2023./2024.mācību gadā ir kļuvusi par LiM pirmsskolu metodisko centru, pievienojoties Brocēnu pirmsskolas izglītības iestādei “Mūsmājas” un Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”.

Šobrīd Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes darba kārtībā ir “Līderis manī” paradumu nostiprināšana iestādes izglītojamo un darbinieku ikdienas rīcībās, balstoties uz caurviju prasmju attīstīšanu, ikmēneša pieredzes apmaiņa tiešsaistē ar citām LiM pirmsskolām  par kompetenču pieejas ieviešanu, dalība regulārās LiM skolu ieviešanas komandu mācībās un darbnīcās un gatavošanās klātienes “Līderības dienai” 2024.gada maijā, kad iestāde kā metodiskais centrs uzņems Latvijas LiM pirmsskolas un dalīsies savā pieredzē.

#LīderisManī  #Vitae  #DaugavpilsĶīmijasPII

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša,
Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde vadītāja
kimijaspii@daugavpils.edu.lv