Direktoru vietnieki audzināšanas jomā iepazina Ķekavas izglītības ekosistēmu

Š.g. 14.martā direktoru vietnieki audzināšanas jomā un Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” brīvā laika apkaimes klubu vadītāji devās uz Ķekavas pašvaldību, lai izzinātu kolēģu pieredzi, veidojot izglītības ekosistēmu. Šai tikšanās reizei pievienojās arī kolēģi no Mārupes un Salaspils, jo laika gaitā šo pašvaldību vidū ir izveidojusies cieša sadarbība, kuras rezultātā ir sadalītas arī atbildības jomas.

Tikšanās sākumā bija iespēja vērot mūsdienīgās darba telpas “Jauno ideju centrs”, kurās ir apvienojušies visi pašvaldības par sportu, izglītību un jaunatni atbildīgie speciālisti, kā arī darbojas jauniešu centrs. Vieta, kur var sanākt, lai pagatavotu ēdienu, uzspēlētu galdaspēles, pārspriestu projektus utt.. Tikšanās gaitā tika prezentēta pašvaldības pieredze plašākas skolēna izglītības pieredzes paplašināšanas jomā un darbs ar jaunatni. Galvenās atziņas ir tādas, ka ir nemitīgi jāmeklē jauni risinājumi, lai varētu pilnveidot darba procesus.

Dienas otrajā pusē bija iespēja apmeklēt Ķekavas vidusskolas sākumskolas ēku, kura ir izveidota par multifunkcionālu izglītības ieguves un veselīga dzīvesveidu popularizējošu iestādi. Par skolas pieprasījumu liecina tas, ka tajā nav brīvu vietu. Baseins, plašas telpas, mūsdienīgi kabineti – tas viss papildina izglītības procesu.

Lielisks plašākas skolēna izglītības pieredzes veicinātājs ir Ķekavas pagasta bibliotēkas un Ķekavas novadpētniecības muzeja piedāvājums, kurš tiek veidots pēc izglītības iestāžu pieprasījuma atbilstoši mācību saturam. Nodarbības skolēniem ir bez maksas, kas veicina lielu skolu pieprasījumu.

Izsakām pateicību vizītes koordinatorei Ķekavas novada izglītības, kultūras un  sporta pārvaldes vadītājas vietniecei  Aijai Ārei un visiem runātājiem par savas pieredzes popularizēšanu.

Informāciju sagatavoja:
Direktoru vietnieku audzināšanas jomā MA vadītāja
A. Jurģīte