Notiks kārtējais skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums

20.martā plkst. 14.30 Daugavpils Iespēju vidusskolā notiks pilsētas vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu saliedēšanās pasākums “Līdzdalība Eiropas jauniešu vienotībai”.

Pasākumā tiksies skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Vienības pamatskolas, J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja.

Pasākums “Līdzdalība Eiropas jauniešu vienotībai” ir kopīgās idejas turpinājums, kas notiks visās dalībskolas mācību gada laikā. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, kas ir idejas autori, kopā ar skolām ir izvēlējušies tematus, ko akcentēs, daloties pieredzē savās izglītības iestādēs. 
Daugavpils Iespēju vidusskolas skolēnu pašpārvalde pievērsīs uzmanību Eiropas jaunatnes mērķiem. Skolēniem būs iespēja darboties praktiskajās darbnīcās, izpētīt dažādus jauniešu mērķus. Daugavpils Iespēju vidusskolas skolēnu parlaments dalīsies pieredzē par jauniešu līdzdalības veicināšanu skolā.

Pasākums notiek “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.