Projekta tikšanās Faenzā, Itālijā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) uzsākusi īstenot sadarbības projektu “Pilsoņu, vienlīdzības, tiesību un vērtību programmā (CERV)”, “Tālāk – jauniešiem ir jāveido cerības par Eiropas nākotni”, 2024.gada 12. un 13.martā notika pirmā starptautiskā tikšanās pie projekta koordinatoriem Itālijā, Faenzā. Katrā tikšanās reizē jādodas gan noteiktās tēmas speciālistiem, gan arī jauniešiem. Šoreiz tikšanās tēma bija jauniešu nodarbinātība un karjeras atbalsts no pašvaldības puses.

DPIP pārstāves – karjeras konsultante Santa Čeirāne un jaunatnes lietu speciāliste Evita Ruļuka –  dalījās iespaidos: “Projekta laikā satikās jaunieši un eksperti jaunatnes lietās. Jauniešu vidū bija gan vidusskolēni, gan augstskolās studējošie, gan jaunieši, kuri nestudē un nestrādā algotu darbu, bet veic brīvprātīgo darbu. Katram jaunietim bija savs stāsts, savs skatījums uz dzīvi, problēmām, kas viņus skar.

Interaktīvo nodarbību laikā jaunieši un eksperti diskutēja par 21.gs. nepieciešamajām prasmēm darba tirgū, izceļot nozīmīgākās. Rezultātā pārliecinājāmies, ka no 2024.-2027.gadam dominējošās prasmes būs radošā un analītiskā domāšana, digitālā pratība, zinātkāre un mācīšanās un spēja pielāgoties.

Diskusiju un grupu darbu laikā nonācām pie secinājuma, ka jauniešiem Latvijā, Polijā, Vācijā, Bulgārijā, Spānijā, Portugālē, Maltā, Kiprā ir līdzīgas problēmas, tajā skaitā arī bailes un nedrošības sajūta par nākotni, kā arī ir zemas problēmu risināšanas prasmes.

Katrā valstī un pašvaldībā ir jāspēj atrast atbilstošus rīkus, kas veicinātu jauniešos motivāciju darboties, uzņemties atbildību un attiecīgi rīkoties, jo jauniešiem tiek piedāvāts gana plašs iespēju klāsts, tikai jāprot to izmantot, kā arī palīdzēt jaunietim orientēties lielajā informācijas klāstā un izvēlēties sev piemērotāko.

Bet ir arī svarīga jauniešu pašu līdziesaistīšanās un līdzatbildība par savu nākotni. Izspēlējot Eiropas Parlamenta simulācijas spēli, skolēni varēja iejusties Eiropas Parlamenta deputātu lomā, izteikt viedokļus, savus argumentus, debatēt un kopumā izprast, kā no notiek Eiropas Parlamenta darbība, lēmumu pieņemšana”.

Izglītojamās, jaunietes – Emīlija Sarkane un Nikola Kursīte – piedalījās NEXT projektā, kura ietvaros bija iespēja ne tikai attīstīt angļu valodu, diskutējot ar jauniešiem un ekspertiem par jauniešu nodarbinātību, bet arī nedaudz sevi izaicināt un piedalīties Eiropas Parlamenta simulācijā. “Es pateiktu, ka simulācija bija ļoti interesanta, jo tās laikā vajadzēja iejusties cita cilvēka lomā. Cilvēkam, kuram, iespējams, ir pilnīgi dažādāki vai pat vienādi uzskati ar taviem uzskatiem. Šis projekts atvēra manu redzes loku par to, cik plaša un svarīga ir jauniešu nodarbinātība, un to, cik liela piepūle un motivācija ir vajadzīga Eiropas Parlamenta deputātiem. Mēs arī tikāmies ar Faenzas mēru, kur viņš pasniedza Latvijai pateicību.

Kopumā vēlos teikt, ka nenožēloju, ka pieteicos šajā projektā un ar lielāko prieku un nepacietību gaidīšu šī projekta dalībniekus arī Latvijā, š.g. rudenī”.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes īstenoto “Pilsoņu, vienlīdzības, tiesību un vērtību programmas (CERV)”  (Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)) – projektu “Tālāk – jauniešiem ir jāveido cerības par Eiropas nākotni” (Young NEETs shaping EXpectations for The future of Europe (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT, 101138336) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos
Evelīna Balode (evelina.balode@ip.daugavpils.lv)