Skolēni iepazīst lauksaimniecības nozari Latgalē

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centrs sadarbībā ar  British Council pārstāvniecību Latvijā, iesaistot dažādu pilsētu izglītības iestādes, īsteno projektu “KODS: L.A.U.K.I.-2”. Projekta mērķis ir izpētīt piecas Latvijas attīstībai būtiskas nozares: mežsaimniecību, lauksaimniecību, pārtikas tehnoloģiju, vidi un veterināro medicīnu, kā arī pilnveidot jauniešu kritisko domāšanu, radošumu, sadarbību un komunikācijas prasmes, sniegt ieskatu par uzņēmējdarbības iespējām arī lauku teritorijās.

Februārī projektā iesaistītā komandas pārstāvji no Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Zinātņu vidusskolas apmeklēja z/s “Liepkalns”, kur guva ieskatu par ilgtspējīgu un ekoloģisku saimniekošanu laukos. Uzzināja, ko nozīmē bioloģiskā lauksaimniecība. ”Griķu rezidences” saimnieki dalījās pieredzē, kā uzsākuši saimniekošanu, veidojuši uzņēmumu, kā radušās idejas ne vien par graudu audzēšanu un noieta tirgu, bet arī par veselīgu produktu ražošanas līnijas attīstību. Ekskursijas laikā skolēni mācījās veidot biznesa kanvu, radīja un prezentēja savas biznesa idejas. Kā atzīst skolēni, z/s “Liepkalns” saimnieki iedvesmoja ar savu enerģiju, zināšanām un jaunu, ilgtspējīgu ideju radīšanu.

Projekta turpinājumā skolēni devās uz Malnavas koledžu, kur skolēniem bija  organizēts seminārs par runas prasmju attīstību, kuru vadīja trenere Jūlija Vasiļjeva. Dienas gaitā ar dažādu tehniku un metožu palīdzību skolēni, pilnveidojot runas prasmes, mācījās pārvarēt stresu, apguva īpašus elpošanas uzdevumus, emociju trenēšanu, kontakta veidošanu ar publiku.

Pasniedzēja mācīja skolēnus pilnveidot savu runas stilu, sniedza konkrētus padomus par veiksmīgas publiskās runas atslēgām. Semināra dalībnieki apguva arī efektīvas  klausīšanās prasmes pamatus, izprata aktīvo un pasīvo klausīšanos. Skolēni atzīst: “Visvairāk patika kreatīvie uzdevumi un uzstāšanās prakse. Šis pasākums palīdzēja pamanīt savas kļūdas un trūkumus uzstāšanās laikā. Vissarežģītākais bija strukturēt un optimizēt komandas darbu, un iekļauties laika rāmjos. Kopumā pasākums atstāja pozitīvu iespaidu un veidoja jaunas zināšanas!”

Informāciju sagatavoja:
Nauris Kupcovs,
Daugavpils Zinātņu vidusskolas pedagogs-karjeras konsultants