Daugavpilī jau 25. reizi skanēja Frankofonijas dienas

Jau daudzus gadus Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) sadarbojas ar Daugavpils Universitāti (DU), organizējot pasākumos gan skolēniem, gan skolotājiem. Šogad jau 25. reizi tika organizēts pilsētas 5.-12. klašu skolēnu radošo darbu konkurss franču valodā Frankofonijas dienu ietvaros.  

Frankofonija… Kas tas ir? Frankofonija  (fr. La Francophonie) – pasaules franciski runājošo valstu starptautiskās sadarbības organizācija. Pirmo reizi terminu “Frankofonija” 1880. gadā izmantoja franču ģeogrāfs Onezims Reklū, kurš savā planētas iedzīvotāju zinātniskajā klasifikācijā par pamatu uzskatīja valodu, kurā cilvēks runā. Eiropā, izņemot Franciju, frankofoni izvietoti galvenokārt Beļģijā (40% iedzīvotāju), Šveicē (20% iedzīvotāju) un Luksemburgā. Eiropas savienībā un Šveicē  franču valoda izplatības ziņā ir otrā lielākā (vairāk nekā 67 miljoni runājošo), sekojot vācu valodai (90 miljoni), bet apsteidzot angļu valodu (61 miljons).

Š.g. 4.aprīlī Daugavpils Universitātē notika Frankofonijas svētki, kurus organizēja DU svešvalodas katedras vadītāja p.i. Sergejs Poļanskis sadarbībā ar DPIP izglītības metodiķi-mācību jomas koordinatori Mariju Žilinsku. Studenti un Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolēni, kas mācās franču valodu kā 2. svešvalodu, klātesošajiem rādīja dažādus priekšnesumus. Frankofonijas svētkos piedalījās arī Francijas Institūta Latvijā direktora vietniece, atašejs sadarbības jautājumos Sandra Urtāne un Francijas vēstniecības Latvijā padomnieks Matje Leporini (Mathieu Leporini).

Pēc koncerta notika diskusija “Apaļais galds”, kurā piedalīties bija uzaicināti franču valodas skolotāji un skolu administrācija. Diskusijas laikā tika pārrunāti sadarbības jautājumi ar vēstniecību: skolotāju apmaiņa, skolotāju pārkvalifikācijas organizēšana franču valodā, iespējas organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz Francijas skolām un franču valodas nometnes organizēšana pilsētas skolu audzēkņiem. 

Kā sava uzrunā atzīmēja DU rektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis, 21. gadsimtā valodu zināšanas ir liela vērtība, kas padara cilvēku konkurētspējīgāku.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiķe-mācību jomas koordinatore
Marija Žilinska