Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII popularizēja savu pieredzi

27.martā Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde aicināja pirmsskolas izglītības skolotājus uz rotaļnodarbību vērošanu klātienē visās četrās iestādes pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietās (Šaurā ielā 20, Jātnieku ielā 66, Inženieru ielā 16, Smilšu ielā 100) pieredzes apmaiņas pasākuma „Iestādes labā prakse latviskas vides veidošanā pirmsskolas izglītības 2.posmā, integrējot mācību programmā daudzveidīgu papildus saturu” ietvaros.

Pieredzes apmaiņas pasākuma galvenais sasniedzamais rezultāts bija demonstrēt, kā Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII pedagogi veido latvisku vidi, plāno un īsteno mēneša temata apguvi saskaņā ar valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, integrējot daudzveidīgu papildus saturu, ko piedāvā Ekoskolu programma, Veselību veicinošu skolu programma, pārmaiņu process „Līderis manī”, īstenotie projekti un citi darba virzieni, kurus savā ikdienas darbā iestāde realizē. Visa mēneša temata apguves laikā mācību process tiek atspoguļots uz plašām, daudzveidīgām un aktīvām „runājošajām sienām”.

Sava darba un pieredzes demonstrēšana bija īsts izaicinājums 2.posma skolotājām, jo 80 – 90% iestādes bērnu ģimenē runā tikai krievu valodā un 3-4 gadu vecumā vēl ir tikai latviešu valodas apguves sākumposmā. Tādēļ ir liels prieks par atsauksmēm, kuras saņēmām no nodarbību vērotājiem: „Bērni ļoti labi saprot un runā latviešu valodā! Bērni prot atbildēt uz jautājumiem latviešu valodā, saprot uzdoto uzdevumu! Bērni stāsta, ko ir iemācījušies! Bērni ļoti labi runā, ir aktīvi, patstāvīgi! Bērni zina daudz dzejoļu, runā, deklamē! Pedagogi izmanto valodas apguvi veicinošas stratēģijas! Bērni ļoti zinoši, spēj atbildēt uz jautājumiem un uzdod daudz jautājumu!”

Rotaļnodarbības vēroja  27 pedagogi no Daugavpils valstspilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietām. Savu pieredzi mēneša temata apguves noslēguma rotaļnodarbību vadīšanā parādīja 2.posma skolotājas Dace Jakuceviča, Jolanta Čiževska, Irina Ratnika, Tatjana Pimanova, Tatjana Esmane, Sandra Maslovska, Olga Šeršņova, Svetlana Liščinska, Ludmila Locika, Jūlija Oruba, Jeļena Maļina, Nataša Ščelkune ar skolotāju Irīnas Peipiņas, Anitas Bačkures, Ludmilas Soldatenkovas, Lidijas Račko, Kristīnes Dunaiskas, Lāsmas Lauskas un skolotāju palīgu koleģiālo atbalstu. Pavisam viesu uzmanībai tika piedāvātas 9 rotaļnodarbības par marta mēnesī apgūtajiem tematiem „Kas notiek pavasarī uz palodzes?”, „Kas notiek pavasarī ar ūdeni?”, „Kas notiek pavasarī bērnudārza apkārtnē?”, „Kas notiek pavasarī mežā?”.

Paldies pedagogiem par līderību!

#DaugavpilsĶīmijasPII

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša
Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII vadītāja
kimijaspii@daugavpils.edu.lv