Ēnu diena Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement Latvia (JA Latvia) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šodien, 4. aprīlī, 6 ēnotāji (6.-11. klase) no Daugavpils Centra vidusskolas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja un Daugavpils Zinātņu vidusskolas Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (DPIP) iepazina izvēlētos amatus: vecākā izglītības darba speciāliste, izglītības metodiķe karjeras izglītības jautājumos un jurists. Aptaujājot ēnotājus, noskaidrojām ēnošanas iemeslus: iepazīt un palīdzēt sev izvēlēties profesiju, uzzināt ko jaunu, gūt priekšstatu par profesiju daudzveidību, prasmēm un iemaņām konkrētajā profesijā, gūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

Kopā ar izglītības metodiķi karjeras izglītības jautājumos S. Čeirāni 3 ēnotāji spēļu veidā iepazina karjeras izvēles iespējas un prasmes, kuras ir nepieciešamas noteiktās profesijas izvēlē. DPIP juristes K. Galvāne un B. Višņevska 2 ēnotājiem sniedza izpratni par to, kas ir jurists un kādi ir jurista pienākumi, kāda ir darba specifika tieši izglītības pārvaldē. Savukārt  vecākā izglītības darba speciāliste I. Bohāne ēnotājam piedāvāja aktīvi iesaistīties pienākumu veikšanā – kopā  no izglītības iestādēm vācām informāciju, ievietojām notikumus aprīļa Pasākumu plānā, kā arī veidojām rakstu par Ēnu dienu un publicējām to DPIP mājaslapā.

Ēnu diena ir nozīmīgs pasākums, jo tā rosina jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Aicinu arī turpmāk jauniešus piedalīties šajā pasākumā, jo tas ir interesanti un izzinoši.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Zinātņu vidusskolas 6.b klases skolniece,
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vecākās izglītības darba speciālistes ēna
Maija Tihonoviča