Iekļaujošas izglītības vērtības vienotā skolā: īstenošana praksē

16. aprīlī Daugavpils Universitātes aģentūrā “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” norisinājās 6. Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference “Sabiedrības iekļaujošās vērtības”, kur Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja J. Jankovska, vadītājas vietniece J. Krankale un pirmsskolas izglītības skolotāja I. Arhipova dalījās iestādes pieredzē par iekļaujošas izglītības vērtībām vienotā skolā un to īstenošanu praksē.

Iestādes vadītāja J. Jankovska uzstāšanās laikā uzsvēra, ka vienlīdzīgas tiesības un līdzvērtīgas iespējas ir drošas vides pamats, kuru veido vienota izpratne dažādības pieņemšanā un kas ir galvenās demokrātiskās vērtības – tolerances būtība. J. Jankovska pievērsa klausītāju uzmanību iekļaujošas izglītības nepieciešamajiem resursiem: pedagogu profesionālā kompetence, katra dalībnieka izpratne un atbildības joma, atbalsta sistēmas nodrošinājums, kvalitatīva atgriezeniskā saite, efektīva komunikācija visos līmeņos un starp visām mērķgrupām. Pirmsskolas izglītības skolotāja I. Arhipova dalījās pieredzē par vides pielāgošanu, kurā visi izglītojamie var veicināt savu pozitīvu uzvedību, savstarpējo sapratni, kā arī attīstīties pilnā mērā un sasniegt savu potenciālu. Vadītājas vietniece J. Krankale prezentēja klātesošajiem iestādes darba pieredzi ar jaunpienācējiem izglītības sistēmā un viņu ģimenēm, uzsverot fiziskās un garīgās vides nozīmi izglītojamo iekļaušanas procesā, visu iesaistīto pušu efektīvu sadarbību un iekļaujošā izglītības procesa organizāciju. Uzstāšanās laikā tika prezentēti arī vairāki video materiāli, ar kuru palīdzību konferences dalībnieki varēja ieskatīties iestādes mācību vidē, uzzināt par pielietotajām mācīšanās metodēm un pieejām, jo, īstenojot iekļaujošo izglītību, mēs nodrošinām, ka visi bērni saņem nepieciešamo atbalstu, veicinot sabiedrības daudzveidību, attīstot empātiju un izpratni par dažādību.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku, kuru vidū bija pētnieki, zinātnieki un eksperti no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Armēnijas, Saeimas deputāti, Veselības ministrijas pārstāvji, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore, Latvijas augstskolu un medicīnas koledžu pārstāvji, dažādu jomu speciālisti un izglītības iestāžu vadītāji. Konferences dalībnieki prezentēja savus pētījumus par dažādām tēmām – iekļaujoša medicīniskā palīdzība, darbs ar mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām, atbalsts Ukrainas kara bēgļiem, iekļaujošās vērtības sociālās aprūpes centros, sociālās iekļaušanās procesi, atbalsts speciālajai izglītībai un pedagogu izaicinājumi u.c.

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece
Jekaterina Krankale