Pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzekni

Katram pedagogam savā profesionālajā ceļā ir svarīgi ne tikai sniegt zināšanas, bet arī mācīties pašam, gūstot jaunu un vērtīgu pieredzi, tāpēc Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde turpina darboties kā mācīšanās organizācija pedagogu līmenī, lai sekmētu izglītojamo efektīvu, jēgpilnu un kvalitatīvu mācīšanos. Šajā mācību gadā izglītības iestādē mērķtiecīgi ir izveidota jauna atbalsta sistēma pedagogiem ar mērķi iepazīstināt ar Latgales reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu darba pieredzi dažādās jomās.

5.aprīlī Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu komanda –vadītāja J.Jankovska, vadītājas vietniece, mūzikas skolotāja J.Krankale un pirmsskolas izglītības skolotājas J.Simanoviča, G.Kotova, J.Fiļimonova, T.Kazakova, I.Putāne devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādi “Māriņa”, kur  pārstāvēja iestādes visas vecumu grupas.

Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Māriņa” vadītāja A.Lāce sniedza ieskatu izglītības iestādes darbībā un attīstībā. Pēc tam kopā ar izglītības metodiķi S.Juknu devāmies ceļojumā pa “Māriņas” aizraujošo ikdienu un iepazināmies ar izglītības iestādes pulsējošo enerģiju, kopīgajām vērtībām un unikālajām iezīmēm. Semināra laikā bija iespēja piedalīties pirmsskolas izglītības skolotājas S.Mikučes vadītajā rotaļnodarbībā 2.posma (3-4 gadi) izglītojamajiem un iepazīties ar dažādām metodēm izglītības procesa organizācijā. Kopā ar sporta skolotāju G.Gudramoviču un skolotāju-logopēdu O.Apīni pedagogi iesaistījās integrētajā sporta un logopēdijas nodarbībā, gūstot jaunas idejas darbam, lai veicinātu bērnu valodas un fizisko attīstību. Radot pavasarīgus un krāšņus piekariņus, kopā ar izglītības metodiķi I.Fadejevu, tika sniegta atgriezeniskā saite par šajā dienā redzēto un dzirdēto.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi paplašināja savas zināšanas dažādās jomās, kas ir saistītas ar pirmsskolas izglītības iestādes darba prioritātēm un uzdevumiem: efektīva sadarbība ar atbalsta personālu, izglītības procesa organizācija, īstenojot vienotas skolas pieeju, iestādes komandas darbība visu darbinieku piederības veicināšanā, iestādes darba organizācija vērtību un tradīciju uzkopšanā, īstenošanā un saglabāšanā.

Sirsnīgs paldies visam Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes “Māriņa” kolektīvam par siltu uzņemšanu, dalīšanos pieredzē un jaunām zināšanām. Ceram uz produktīvu sadarbību arī turpmāk!

Video par pasākuma norisi var noskatīties šeit

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietnieks izglītības jomā
J.Krankale