Pozitīvo emociju kokteilis Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā

3.aprīlī Daugavpils Valstspilsētas vidusskolā ciemojās un “Pozitīvo emociju kokteili” baudīja Daugavpils vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu dalībnieki, kā arī jauniešu līderi un skolotāji no Krāslavas.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja skolas direktors Ilmārs Zučiks, aicinot jauniešus darboties, lai uzlabotu savas skolas dzīvi. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jaunatnes lietu un sporta pārvaldes” vecākā jaunatnes lietu speciāliste Gunita Vanaga īsumā pastāstīja par ideju aicināt kopā pilsētas pašpārvalžu komandas kādā no Daugavpils skolām.

Viens no skolēnu pašpārvalžu līderu tikšanās mērķiem ir iepazīšanās un saliedēšanās. Tādēļ pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās saliedēšanas aktivitātēs, piemēram, Jautājumu karuselis,  Balonu maršs, Cilpa, Formula, Zip-zap-pau u.c., ko viņi  varēs izmantot, darbojoties savās pašpārvaldēs.

Paldies visiem aktīvajiem un atraktīvajiem jauniešiem par pozitīvajām atsauksmēm un emocijām!

Pasākums notiek “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas direktora vietniece
Signe Kotova