Projekta “KODS: L.A.U.K.I.-2” ietvaros dalībnieki organizē spēli  “Graudu pele”

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības atbalstu Latvijā, sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi īsteno projektu “KODS: L.A.U.K.I. -2”, kura mērķis ir izpētīt Latvijas attīstībai būtiskās nozares: mežsaimniecība, lauksaimniecība, pārtikas tehnoloģija, vide un veterinārā medicīna.

Daugavpils  komandai, skolēniem no Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Zinātņu vidusskolas,  projekta laikā bija iespēja tuvāk izzināt lauksaimniecības nozari, uzņēmējdarbības un attīstības iespējas Latgalē. Projekta ietvaros skolēni, piedaloties nodarbībās, meistarklasēs, attīstīja kritisko domāšanu, radošumu, līderību  un pilnveidoja sadarbības un komunikācijas prasmes. Viens no projekta uzdevumiem bija īstenot aktivitāti skolēniem, lai apliecinātu savas iegūtās zināšanas un  pieredzi. Tā 5.aprīlī Daugavpils Saskaņas pamatskolā projekta komanda organizēja konkursu  6.klašu skolēniem “Graudu pele”. Konkursā piedalījās komandas no Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils Saskaņas pamatskolas un Daugavpils Zinātņu vidusskolas.

Skolēniem bija iespēja iegūt jaunas zināšanas par lauksaimniecības nozarēm, profesijām, graudu veidiem, graudu attīstības stadijām un gala produktiem, kurus pagatavo no graudiem, kā arī piedalīties dažādās viktorīnās, kurās bija jāparāda savas zināšanas, loģiskā domāšana un radošums. Skolēni ar interesi klausījās sniegtajā informācijā un ar aizrautību veica visus uzdotos uzdevumus.

Sīvā konkurencē 1.vietu ieguva  Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas un Daugavpils Saskaņas pamatskolas komandas, 2.vietu  ieguva Daugavpils Vienības pamatskolas komanda, bet godpilno 3.vietu – Daugavpils Zinātņu vidusskolas komanda.

Paldies Daugavpils Valsts ģimnāzijas un Daugavpils Zinātņu vidusskolas projekta komandai par sagatavoto konkursu, daudzveidīgajiem uzdevumiem un radošo pieeju pasākuma vadīšanā!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Valsts ģimnāzijas
Pedagoģe-karjeras konsultante
Dace Ozerska