Projektu konkursam “Kontakts” apstiprinātas divas Daugavpils valstspilsētas skolas

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2024.-2026. gadam ietvaros šī gada februārī izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Projekta mērķis – īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību.

Šogad no Daugavpils valstspilsētas projektu konkursam “Kontakts” apstiprinātas Daugavpils Valstspilsētas vidusskola un MIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola””.

Projektu dalībniekiem no 15.marta līdz 17.martam un no 2.aprīļa līdz 4.aprīlim Rēzeknes novadā notika mācības, kuru laikā jaunieši iepazinās ar citu Latgales novada skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvjiem, vairāk uzzināja par neformālo izglītību, tās metodēm, līdzdalības iespējām, apguva prasmes atpazīt un novērst mobingu, veidot skolas vidi atbalstošu un cieņpilnu, kā arī guva izpratni par projektu rakstīšanu.

Projektu īstenošanas periods ir no 2024.gada 12.augusta līdz 2024.gada 31.decembrim.

Veiksmi un izdošanos projekta realizācijā!

Informāciju sagatavoja:
Evita Ruļuka
Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība” metodiķe