Vairāk nekā tūkstoš skolēnu apmeklēja izglītības izstādi Daugavpilī!

Marta beigās Daugavpilī norisinājās vērienīgs pasākums – izglītības izstāde “Izglītības iespējas 2024” –, ko organizēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Daugavpils Zinātņu vidusskolu. Pasākumā kopumā piedalījās 29 izglītības iestādes, tai skaitā augstākās izglītības iestādes, koledžas un profesionālās izglītības iestādes, piedāvājot skolēniem izzināt dažādu jomu un nozaru izglītības un karjeras iespējas. Izstādi dienas garumā apmeklēja vairāk nekā 1170 pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni un vecāki no  Daugavpils un  Augšdaugavas novada izglītības iestādēm.

Skolēni un viņu vecāki varēja iegūt informāciju par izglītības un darba iespējām uzņēmējdarbības un ekonomikas jomā, valsts aizsardzībā un sportā, medicīnā un farmācijā, jūrniecībā un inženierzinātnēs, pedagoģijā, kultūrā un mākslā, tūrismā,  viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomā, kā arī lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, būvniecībā un metālapstrādē.

Izstādes laikā skolēniem tika piedāvāts ne tikai iegūt informāciju par izglītības iespējām un īstenotajām programmām, bet arī veikt dažādus praktiskus uzdevumus jomas vai konkrētās specialitātes, profesijas iepazīšanai un izpratnei.  

Papildus tika organizētas nodarbības un meistarklases, ko piedāvāja augstskolu pārstāvji, aicinot uz sarunu par studijām un darba iespējām. Skolēniem, piedaloties dažādos konkursos, bija iespēja iegūt pārsteiguma balvas.

Izstādes laikā AS “Swedbank” sniedza informāciju un skaidroja skolēniem un vecākiem par studiju kredītu iespējām, kā arī citām ar finansēm saistītām lietām.

Savukārt Daugavpils Zinātņu vidusskolas skolēnu un skolotāju komanda Erasmus+ projekta “Bioētika un ilgtspējīgas vides pārvaldība skolās (BIO IVP)” (projekta Nr.2022-1-SI01-KA220- SCH-000086423) ietvaros dalījās pieredzē par projekta uzdevumiem, mērķiem un panākumiem. Izstādes apmeklētāji ar interesi iepazina un izzināja jautājumus par bioētiku un ilgtspējīgas vides pārvaldību, par tā nozīmi mūsu ikdienā.

Izstāde noritēja raiti, skolēni un vecāki bija priecīgi un atzinīgi novērtēja sniegto iespēju  klātienē tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem, noskaidrot sev interesējošos jautājumus, izzināt katras izglītības iestādes plašo programmu klāstu, uzzināt par studiju un sadzīves iespējām, brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Paldies izstāžu dalībniekiem, kas mēroja ceļu no visiem Latvijas reģioniem, lai satiktos Daugavpilī! Paldies visiem, kas palīdzēja un iesaistījās, lai izstāde norisētu veiksmīgi!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe karjeras izglītības jautājumos
Santa Čeirāne
Santa.ceirane@ip.daugavpils.lv