Daugavpils pilsētas skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās noslēguma pasākums J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā

Šī mācību gada laikā deviņās Daugavpils skolās notika skolēnu pašpārvalžu saliedēšanās pasākumi, kuru mērķis bija saliedēt pilsētas aktīvos jauniešus, stiprināt sadarbības, kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas caurviju kompetenci.

26. aprīlī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā notika šī projekta noslēguma pasākums. Dalībniekiem tika piedāvāta iespēja papildināt savas zināšanas un prasmes četrās jomās: pirmās palīdzības sniegšanā, pašaizsardzībā, žestu valodā (psiholoģijā), breikinga elementu dejošanā. Visas meistarklases vadīja Daugavpils pilsētas speciālisti.

Pēc aktivitātēm dalībnieki sapulcējās, lai veiktu saliedēšanās pasākumu cikla izvērtējumu un atklātu diskusiju. Izvērtēšanā secinājām, ka:

•  skolu pašpārvaldes ir kļuvušas vienotākas un kompetentākas,

•  projektu ir vērts turpināt arī nākamgad, iesaistot dažādus pārstāvjus no citām jomām,

•  projekta dalībnieki un skolas sasniedza izvirzītos mērķus,

•  jo daudzveidīgāka un aktīvāka programma, jo interesantāk dalībniekiem.

Jaunieši no pilsētas skolēnu parlamentiem augsti novērtēja J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas sagatavoto programmu.

Paldies visiem projekta dalībniekiem un organizatoriem!

Pasākums notiek “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā “Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā” (Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktora vietnieks
Andžejs Začiņajevs