Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs uzsāk īstenot starptautisko projektu “Ā.T.R.I. varoņi” (FAST Heroes)

“Ā.T.R.I. varoņi (FAST Heroes)” ir starptautisks projekts, kas paredzēts bērniem vecumā no 5 līdz 9 gadiem. Projekts veiksmīgi tiek īstenots vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Projekta mērķis ir izglītot bērnus vecumā no 5 līdz 9 gadiem un viņu ģimenes locekļus par insulta pazīmēm un kā rīkoties, ja kādu no ģimenes locekļiem piemeklējis insults.

Projektā iesaistījušās arī Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes:  Daugavpils pilsētas 12. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 15. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 24. pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestāde, Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde un Daugavpils Centra vidusskola. Visās sešās izglītības iestādēs projekta laikā tiks īstenoti dažādi izglītojošie pasākumi. Projekta programmā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kurām ir pedagoģisks, izklaidējošs un rotaļīgs raksturs atbilstoši bērnu vecumam.

Viena no projekta svarīgākajām sastāvdaļām ir mājaslapa www.fastheroes.com. Tā ir platforma, kur izglītības iestādēm, klasēm, pedagogiem un vecākiem ir jāreģistrējas, lai pilnvērtīgi īstenotu programmas aktivitātes. Projekta programma ir sadalīta piecās nodarbībās, katrai paredzēta viena mācību stunda nedēļā. Galvenie projekta supervaroņi ir četri tēli – trīs “supervaroņi seniori” un viņu mazdēls. Katru nedēļu bērni apgūst vienu insulta simptomu. Katra nodarbība ietver dažādu mācību metožu izmantošanu, piemēram, individuālo darbu, radošo darbošanos (piemēram, krāsošanu, zīmēšanu un veidošanu), situāciju analīzi, spēles, sistemātisku informācijas atkārtošanu.

Projekts veicinās bērnu entuziasmu mācīties un dalīties iegūtajās zināšanas ar citiem, jo īpaši ģimeni (vecākiem un vecvecākiem).

Informāciju sagatavoja:
Ruslans Bespjatijs
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
veselības veicināšanas koordinētājs