Līderības diena Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolā

2.maijā Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII programmu īstenošanas vietā Šaurajā ielā 20 notika “Līderības diena” – pārmaiņu procesa “Līderis manī” darbnīca par kompetenču pieejas ieviešanu pirmsskolā. Pirmsskolas no visas Latvijas, kuras ir iesaistījušās pārmaiņu procesā “Līderis manī” vai interesējas par tā saturu, iepazina iestādes labo praksi, īstenojot kompetenču pieeju un integrējot pirmsskolas programmā daudzveidīgu, kvalitatīvu papildus saturu un ieviešot bērnu un darbinieku ikdienā “Līderis manī” paradumus.

Viesiem no Ludzas PII “Namiņš”, Ikšķiles PII “Urdaviņa”, Cēsu novada Augšlīgatnes PII “Zvaniņi”, Madonas PII “Kastanītis”, Līvānu novada PII “Rūķīši”, Ogresgala PII “Ābelīte”, Aizkraukles PII “Saulīte”, Daugavpils Zinātņu vidusskolas (pirmsskolas), Daugavpils pilsētas 29.poļu PII, Daugavpils pilsētas 24.PII, Daugavpils Stropu pamatskolas-attīstības centra (pirmsskolas) bija iespēja darboties septiņās paradumu darbnīcās, kurās Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII darbinieki kopā ar bērniem parādīja, kā ikdienā apgūst un nostiprina “Līderis manī” paradumus, kā arī vērot iestādes telpu un āra vidi, sarunās un prezentācijās gūt informāciju par iestādes ikdienas darbu. Viena no darbnīcām “Esi sinerģisks – sadarbojies!”, kuru vadīja iestādes vadītājas vietnieks saimniecības jautājumos I.Giptere, bija veltīta ikviena darbinieka iesaistei pirmsskolas mērķu sasniegšanā. Citās darbnīcās viesi iepazinās ar iestādes darbu, īstenojot Ekoskolu programmu (vadītājas vietniece izglītības jomā I.Zīle), Veselību veicinošu skolu programmu (pirmsskolas skolotājas T.Esmane un O.Grigorjeva), izmantojot Dabas vides estētikas metodi (pirmsskolas skolotāja I.Jedigareva), aktīvi iesaistoties apkaimes, pilsētas, valsts un starptautiskās aktivitātēs (mūzikas skolotāja K.Dunaiska), bet darbnīcā “Sāc ar rezultāta vīziju!” pirmsskolas skolotāja L.Lauska un izglītības metodiķe D.Strode parādīja iestādes pieeju mēneša temata plānošanā un īstenošanā.

Programmas “Līderis manī” pamatā ir personiskās līderības koncepts un pašvadītas mācīšanās procesa pieejas īstenošana izglītībā. Šis koncepts palīdz pirmsskolas darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem aktīvi iesaistīties mācību procesa plānošanā un īstenošanā, to saistot ar savām interesēm, vajadzībām, talantiem un iecerēm.

#LīderisManī #DaugavpilsĶīmijasPII  

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša,
Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII vadītāja
kimijaspii@daugavpils.edu.lv