Notiks tiešsaistes seminārs “Digitālā lasītprasme skolā”

2024. gada 17.maijā notiks tiešsaistes seminārs “Digitālā lasītprasme skolā”.

Pasākuma laiks: 2024. gada 17. maijs, no plkst. 12.30 – 14.00

Vieta: Tiešsaistē, Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā: https://fb.me/e/3s5LZHs74 un mājas lapā https://www.izm.gov.lv/lv/notikums/seminars-digitala-lasitprasme-skola?date=0

Mērķauditorija:  pedagogi, vecāki un citi interesenti

Tēma un saturs: Stratēģijas un rīki digitālās lasītprasmes veicināšanai skolā

Lasītprasme un tekstpratība ir būtiska jebkura mācību priekšmeta apguvē un izpratnē. Ņemot vērā bērnu vēlmes ikdienā izmantot digitālās ierīces, būtiski meklēt jaunas metodes lasītprasmes un lasīšanas kultūras veicināšanai. Tā kā jauno lasītāju iesaistīšanā nozīmīgi ir tieši digitālajai videi pielāgoti mācību līdzekļi un saturs, seminārā trīs pieredzējuši pedagogi atklās savas stratēģijas un praktiskos rīkus digitālās lasītprasmes veicināšanai latviešu valodas, vēstures un STEM mācību priekšmetos.

Semināru vadīs:
Jana Bistere, Salaspils 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Vēsma Sūna, Ziemeļvalstu ģimnāzijas ķīmijas un dabaszinību skolotāja
Krišjānis Baltauss, Rīgas 22. vidusskolas sociālo zinību un vēstures skolotājs

Lai noderīgs seminārs!