Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII ieguvusi eTwinning Skolas statusu

Eiropas Komisija uz diviem gadiem Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādei ir piešķīrusi eTwinning Skolas statusu, kas apliecina iestādes pedagogu augstos sasniegumus starptautisku projektu īstenošanā, eDrošībā, kā arī iestādes ieguldījumu pedagogu digitālās pratības pilnveides veicināšanā.

Š.g. 4.jūnijā iestādi apmeklēja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore (eTwinning komunikācijas jautājumos) Linda Muižniece-Slesare, lai pasniegtu eTwinning Skolas plāksni, karogu un Eiropas Komisijas apsveikuma vēstuli.

Kopš 2018.gada eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls skolām, kurās darbojas aktīvas skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, piešķir “eTwinning Skola” statusu. Šogad “eTwinning Skola” statusu pēc rūpīgas atlases uz diviem gadiem saņēma 4  Latvijas izglītības iestādes:

  • Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestāde (saņem pirmoreiz)
  • Liepājas Raiņa vidusskola
  • Salaspils novada pašvaldības 1.pirmsskolas izglītības iestāde  (saņem pirmoreiz)
  • Vecpiebalgas vidusskola (saņem pirmoreiz).

Daugavpils Ķīmijas apkaimes PII ir Daugavpils valstspilsētas lielākā pirmsskolas izglītības iestāde. Tās četrās programmu īstenošanas vietās darbojas 39 pirmsskolas grupas, kuras apmeklē 747 bērni. Iestādē strādā 180 darbinieki, ikdienā ar lielu atbildību rūpējoties par bērniem un piepildot iestādes vērtības – atbildību, cieņu un sadarbību. Iestāde ir aktīva izglītības iestāde vietējā apkaimē, pilsētā un valstī, iesaistoties kopienas aktivitātēs, daudzveidīgos izglītības projektos un iniciatīvās, veidojot sadarbības tīklojumu ar citām izglītības iestādēm, lai dalītos ar savu labo praksi un mācītos no citiem.

Viena no iestādes attīstības prioritātēm, kuru plānots sasniegt tuvāko trīs gadu laikā, ir augsti kvalificēti un uz izcilību orientēti pedagogi, kuri nebaidās no profesionāliem izaicinājumiem un līderības, ir radoši un mūsdienīgi domājoši. Lai īstenotu šo prioritāti, pedagogi ikdienā tiek motivēti nepārtraukti mācīties, sadarboties savā starpā un veidot sadarbību apkaimes, pilsētas, valsts un starptautiskā mērogā, pilnveidojot savas profesionālās zināšanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas prasmes.

Vietēja vai starptautiska mēroga eTwinning sadarbības projekti ir lielisks veids, kā īstenot kvalitatīvu sadarbību, iepazīt un apgūt inovācijas, iedvesmoties un gūt pārliecību par sevi kā veiksmīgu un mūsdienīgu pedagogu. 2023./2024.mācību gadā iestādē īstenoti astoņi eTwinning projekti. To realizēšana palīdz iestādei kvalitatīvi īstenot kompetenču pieeju izglītībā, izmantojot projektus kā metodi mācību un audzināšanas procesa pilnveidei un bagātināšanai. ETwinning projekti efektīvi palīdz sasniegt iestādes mērķus, darbojoties kā Ekoskolai un Veselību veicinošai skolai, īstenojot projektus par dabas resursu saudzēšanu, ilgtspējīgu, zaļu domāšanu un veselīgu, dabai draudzīgu dzīvesveidu. ETwinning projekti ir arī efektīvs resurss un platforma, lai sagatavotos Erasmus+ projektu īstenošanai.

#EtwinningLatvia #EtwinningEurope #EtwinningSkola

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša
Daugavpils Ķīmijas apkaimes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja,
mob. 26825598