Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sveica skolēnus un viņu pedagogus par izciliem sasniegumiem olimpiādēs un konkursos

Lūk, arī klāt šī mācību gada noslēgums, kad laiks ir palūkoties, kā tad mums šajā mācību gadā ir veicies un ko esam sasnieguši. Un tieši tāpēc š.g. 30.maijā Daugavpils Universitātes zālē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sumināja 2023./2024. mācību gada valsts un novada olimpiāžu un konkursu laureātus un viņu pedagogus.

Svinīgo pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, kā arī svinīgo uzrunu video formātā teica arī izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Savukārt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja savas uzrunas vietā klātesošajiem piedāvāja piedalīties paneļdiskusijā “Panākumi ir pašmērķis vai izaugsmes rādītājs?”, kuras dalībnieki bija Arvīds Barševskis, akadēmiķis, Daugavpils Universitātes rektors; Ruta Priede, Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore; Diāna Soldāne, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” vadītāja, deju ansambļa “Laismeņa” mākslinieciskā vadītāja; Edgars Ozoliņš, uzņēmējs no Rīgas, Daugavpilī “D CITY house of sushi” īpašnieks, sadarbībā ar Daugavpils Universitāti jaunā projekta “Nebo13” īpašnieks.

Paneļdiskusijas laikā tika nonākts pie kopsavilkuma, ka panākumiem ir jēga tikai tad, kad tie veicina izaugsmi. Katram – gan skolēnam, gan arī skolotājam, gan jebkuram citam, kurš nemitīgi mācās.  Savukārt, kamēr ir neatlaidība augt un attīstīties, būs arī panākumi. Tiesa, katram savi, jo vislielākie panākumi tiek gūti, sacenšoties ar sevi pašu.

Pēc tam tika pateikts paldies par izcilību – par izciliem sasniegumiem – tiem skolēniem, kuri šajā mācību gadā paralēli ikdienas mācību darbam ir iesaistījušies vairākās izzinošās, izglītojošās un radošās aktivitātēs, kā arī demonstrējuši savu skolotāju sniegtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Pirms Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda rakstu pasniegšanas, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vasiļjeva kungs pateicās skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu ceļā uz panākumiem un bija lepns, ka mūsu pilsētas skolēni, uzrādot labus rezultātus, pārstāvēja ne tikai savu skolu, bet arī popularizēja Daugavpils pilsētas vārdu, novadu un valsti dažādās olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konkursos.

Kopumā pasākumā tika sumināts 91 skolēns par individuālajiem sasniegumiem, 9 komandas un 58 pedagogi par 100 sasniegumiem 2023./2024.mācību gadā.

Kā katru gadu gan skolēniem, gan pedagogiem tika pasniegti Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda raksti un skolēniem – personalizētas sveicamgrāmatas, bet skolotājiem – dāvanas. Mēs visi varam lepoties, ka mums ir aktīvi, centīgi, drosmīgi, apņēmīgi un zinātkāri jaunieši un pedagogi.

Piedalīties valsts olimpiādēs – nozīmē būt ne tikai savas skolas pārstāvim, bet zināmā mērā arī savas pilsētas sūtnim. Šajā mācību gadā valsts vai novada olimpiādē gūti 47 panākumi, pierādot savas zināšanas vācu valodā, bioloģijā, vēsturē, filozofijā, matemātikā, dizainā un tehnoloģijās  u.c. Savukārt dažādos profesionālās meistarības konkursos gūti 2 sasniegumi.  

Zināmā mērā par zinātniekiem pārtop mūsu vidusskolēni, kuri izstrādā savus zinātniskās pētniecības darbus. Šogad Latgales reģiona un Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs gūts 51 sasniegums (43 individuālie un 8 komandas), savos darbos pievēršoties gan humanitārās sfēras, gan eksakto zinātņu jautājumiem.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Goda raksts par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem un Daugavpils pilsētas vārda popularizēšanu tika pasniegts 58 pedagogiem, kuru vadībā skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas mācību priekšmetu novada vai valsts olimpiādēs, kā arī guvuši panākumus zinātniskās pētniecības darbībā vai profesionālās meistarības konkursos.

Ar saviem priekšnesumiem pasākuma dalībniekus priecēja Daugavpils Valsts ģimnāzijas Vokālais meiteņu trio (vadītāja Anita Zarāne) un Daugavpils Universitātes mācībspēki Jurijs un Marija Piskunovi.

Šī pasākuma dalībnieku panākumi tika vērtēti pret valsts olimpiāžu un konkursu rezultātiem. Tā ir tikai viena maza panākumu joma, bet šobrīd ļoti būtiska, jo visi mēs mācāmies un zinām, ka mācīšanās procesā ir ik pa brīdim jāapstājas, lai izvērtētu, kur esam nonākuši. Lai saprastu, vai tas, kur esam, ir labākā vieta, kur varējām nokļūt? Vai un kas būtu jādara savādāk utt.  

Lai arī nākamajā 2024./2025.mācību gadā radošas un veiksmīgi īstenotas idejas, precīzi izvirzīti mērķi un to sasniegšana, kas ir pamats jauniem izciliem sasniegumiem!

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde