Gūst pieredzi Eiropas un Maltas pedagogu seminārā: eTwinning platforma un labbūtība skolās

No š.g. 23.maija līdz 25.maijam Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova piedalījās eTwinning organizētajā starptautiskajā seminārā par Labbūtību skolā (eTwinning & Well-Being in Schools). Pasākums trīs dienu garumā norisinājās Maltā, Čirkewwas pilsētiņā, kas atrodas Maltas tālākajā ziemeļu punktā.

eTwinning projekts ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenotas tiešsaistē, sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm (starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros (nacionālais projekts). Projekta tēmu, norises laiku un sadarbības veidus izvēlas paši skolotāji. Šī semināra mērķauditorija bija pirmsskolas un pamatskolas skolotāji, kuri ieradušies no Austrijas, Bulgārijas, Igaunijas, Īslandes, Kipras, Latvijas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas.

Semināra pirmajā dienā skolotājus sveica un uzrunāja eTwinning vadība un Maltas eTwinninga koordinatore. Pirmās dienas īpašais viesis Dr. Amanda Bezzina (Maltas Izglītības institūts) lasīja lekciju par tēmu “Holistiskās labbūtības svarīgums: iespējas un izaicinājumi”. Lektore pievērsa uzmanību ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Noteikti 17 mērķi un 169 apakšmērķi, kas sasniedzami līdz 2030.gadam, lai veidotu pasauli ilgtspējīgāku un risinātu svarīgās sociālās, vides un ekonomikas attīstības problēmas.

Lektore aicināja skolotājus pievērst uzmanību ne tikai bērnu mentālajai veselībai, bet arī pieaugušo, t.sk., skolotāju. Nozīmīgas labbūtībai ir pozitīvas emocijas, cieņpilnas  attiecības, piederība kādai grupai u.c. jomas. Dienas noslēgumā notika iepazīšanās aktivitātes, kuras radīja iespēju cilvēkiem no dažādām vidēm un ar dažādu pieredzi sazināties un mijiedarboties. Tās arī veicina komandas garu un palīdz efektīvāk sasniegt kopīgus mērķus.

Semināra otrajā dienā notika daudzveidīgas darbnīcas. Praktiskā darbnīca “Mākslīgā intelekta rīku izmantošana eTwinning projektu un labbūtības uzlabošanai”. Semināra dalībniekiem tika nodrošināta iespēja iepazīties ar dažādām platformām un to sniegtajām iespējām. Darbnīcas “Harmonijas rašana mūsu mantojumā. Labbūtība eTwinning iniciatīvās,  izmantojot Europeana platformu” vadītāji  iepazīstināja dalībniekus ar europeana.eu materiāliem par kultūru un palīdzēja mums saprast, kā tos var izmantot tiešsaistes un klātienes izglītības aktivitātēs. Apmācībā par eTwinninga rīkiem iepazināmies ar uzlaboto eTwinning platformas pamatfunkcijām. Praktiskās nodarbībās apguvām eTwinning projektu sadarbības platformu, kā arī dažādus tiešsaistes rīkus, ar kuru palīdzību veiksmīgi veidot sadarbību tiešsaistē. Balstoties uz kopīgām interesēm un vajadzībām, tika atrasti potenciālie sadarbības partneri.

Noslēguma dienā Maltas skolotāji, kuri ir arī eTwinning vēstneši, dalījās ar labās prakses piemēriem, kā arī ieteikumiem, ko ņemt vērā, plānojot un īstenojot dažādus projektus. Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par dalību seminārā, bet īpašs ieguvums katram semināra dalībniekam ir  sadarbības partneri plānotajiem projektiem.  Paldies eTwinning Latvija par doto iespēju iepazīties ar citu valstu pedagogiem, to kultūru. 

Informāciju sagatavoja
Daugavpils pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes
pirmsskolas izglītības skolotāja
Irīna Arhipova