Darba piedāvājumi

Meklē darbu

Mācību priekšmets, profesija Ievietots Absolvētā mācību iestāde Specialitāte, zinātniskais grāds, vēlamā darba nozare Stāžs (gadi) Valodas Kontaktinformācija
Angļu, vācu val. 11.06.2021 DU Angļu, vācu val. maģ. 1 Latv., kr., ang., lietuv.

29787700, viktorija27@inbox.lv

Piedāvā darbu

Ievietots Iestāde Amata prasības Kontaktinformācija
07.06.2021. Daugavpils 12. vidusskola Sociālais pedagogs, 0.9 28377261, 65438952
22.02.2022. Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde Pirmsskolas izglītības skolotāja 0.826 likmes (ir iespēja izskatīt darba piedāvājumu uz 1 likmi) CV sūtīt uz daug32pii@inbox.lv, t. 65434492, mob. 20231021
23.02.2022. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs (pirmsskolas programma) speciālais pedagogs, 0,8 likme bipii@inbox.lv, 27045175, 65424214
Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs (pirmsskolas programma) logopēds, 0,2 likme

bipii@inbox.lv, 27045175, 65424214

12.04.2022. Saskaņas pamatskola sākumizglītības skolotājs, 1 likme

CV sūtīt uz saskanas.psk@ip.daugavpils.lv. Tālr.: 65425870

26.04.2022 Daugavpils Valsts ģimnāzija Māsa/vispārējās aprūpes māsa

Pieteikumu, norādot “MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA” var iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentu Daugavpils Valsts ģimnāzijas e-adresē vai elektroniskā pasta adresē dvg@daugr.edu.lv. Tālrunis informācijai 26481883

12.05.2022 Daugavpils 11. pamatskola Skolas psihologs, 1 likme

65441303, 65441321

Daugavpils 11. pamatskola Matemātikas skolotājs, 0.5 likmes

65441303, 65441321

Daugavpils 11. pamatskola Sporta skolotājs, 1 likme

65441303, 65441321