Vakances

Ievietots Iestāde Amata prasības Kontaktinformācija
07.06.2021. Daugavpils 12. vidusskola Sociālais pedagogs, 0.9 28377261, 65438952
22.02.2022. Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestāde Pirmsskolas izglītības skolotāja 0.826 likmes (ir iespēja izskatīt darba piedāvājumu uz 1 likmi) CV sūtīt uz daug32pii@inbox.lv, t. 65434492, mob. 20231021
23.02.2022. Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs (pirmsskolas programma) speciālais pedagogs, 0,8 likme bipii@inbox.lv, 27045175, 65424214
logopēds, 0,2 likme
26.04.2022. Daugavpils Valsts ģimnāzija Māsa/vispārējās aprūpes māsa

Pieteikumu, norādot “MĀSA/vispārējās aprūpes MĀSA” var iesniegt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot dokumentu Daugavpils Valsts ģimnāzijas e-adresē vai elektroniskā pasta adresē dvg@daugr.edu.lv. Tālrunis informācijai 26481883

16.06.2022. Saskaņas pamatskola vispārējās pamatizglītības skolotājs (datorikas skolotājs), 1 likme

CV sūtīt uz pasts@saskanas.lv. Tālr.: 65425870

03.08.2022. Saskaņas pamatskola vispārējās pamatizglītības skolotājs (Bioloģija un ģeogrāfija), 1 likme

CV sūtīt uz pasts@saskanas.lv. Tālr.: 65425870

04.08.2022. Daugavpils 11. pamatskola psihologs, 1 slodze

65441303, 65441321

informātikas laborants, 1 slodze
angļu valodas skolotājs, 1 slodz