Bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē

No 2024. gada 1. jūlija līdz 7. augustam bērnu reģistrācija uzņemšanai Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē notiks elektroniski.

Pēc 8. augusta klientu apkalpošanas speciālists telefoniski sazināsies ar vecāku un apstiprinās, ka iesniegums ir reģistrēts un precizēs nepieciešamo informāciju.

Daugavpils pilsētas domes 2011. gada 22. jūnija saistošie noteikumi Nr. 19 „Bērnu reģistrācija un uzņemšanas kārtība Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”.

  • Reģistrēt pirmsskolas izglītības iestādē var bērnus no dzimšanas līdz 7 gadu vecumam.
  • Pirmsskolas izglītības iestādē bērnus uzņem no 1 gada vecuma.
  • No 5 gadu vecuma sagatavošanās skolai ir obligāta.
  • Reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē var tikai vecāki, audžuvecāki, aizbildnis vai bērnu aprūpes iestāde.

Jau iepriekš izvēlieties bērnam piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi! Jūs varat reģistrēt bērnu ne vairāk kā divās pirmsskolas izglītības iestādēs. Painteresējies par atvieglojumiem ārpuskārtas rindai!

 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādē bērnu var pieteikt:

 1. Elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā” portālā Latvija.LV sadaļā “E-pakalpojumi”.

Lai to izdarītu, autentificējieties portāla un apmeklējiet saiti https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP214/Apraksts (turpmāk – Portāls), izmantojot kādu no Portālā pieejamiem autentifikācijas līdzekļiem. Pēc tam veiciet šādus soļus:

  1. “Pieteikumu saraksts”, kur izvēlieties “Jauns pieteikums”;
  2. jāizvēlas “Pašvaldība” – Daugavpils.
  3. “Pakalpojuma pieteicējs” ievadiet pieteicēja datus, iepazīstieties ar informāciju par personas datu apstrādi un apstipriniet, ka iepazināties; 
  4. “Bērna norādīšana” izvēlieties bērnu, kuru vēlaties pieteikt pirmsskolas izglītības iestādes rindā;
  5. “Iestādes izvēle” izvēlieties izglītības iestādi, kurā pieteikt bērnu rindā. Sadaļā “Informācija iestādei” norādiet nepieciešamo informāciju;
  6. iesniedziet pieteikumu, nospiežot pogu “Iesniegt”.

 2. Klātienē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Daugavpilī, Saules ielā 7).

Noskaidrojiet pieņemšanas laiku un veidu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā sadaļā Klientu apkalpošanas speciālista darba laiki vai pa tālruni 26459723 vai 65424602. Pēc tam veiciet šādus soļus:

Gaidiet telefonisku vai elektronisku paziņojumu no pirmsskolas izglītības iestādes:

JA SAŅEMSIET PAZIŅOJUMU, tad 10 dienu laikā dodieties uz pirmsskolas izglītības iestādi un iesniedziet nepieciešamos dokumentus!

JA NESAŅEMSIET PAZIŅOJUMU, tas nozīmē, ka bērns vēl gaida rindu. Rindas kārtu var noskaidrot arī pie reģistratora pa tālruni 26459723.