Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratores vecāku pieņemšanas laiki

Pirmdiena

13.00 - 18.00
Otrdiena 8.00 - 12.00
Trešdiena 13.00 - 17.00
Ceturtdiena 8.00 - 12.00
Piektdiena 8.00 - 12.00

Uzmanību! Sakarā ar COVID-19 situāciju valstī, Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore (3. kabinets) pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Lūgums zvanīt uz mobilo telefonu + 37126459723.

Cienījamie vecāki!

Ierodoties uz pieņemšanu, katru reizi ir nepieciešami šādi dokumenti:

  1. Bērna dzimšanas apliecības/pases oriģināls.
  2. Vecāka personas apliecinoša dokumenta oriģināls. (Pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr. 19 no 22.06.2011. g. 9. punktu)

Bērna dzīvesvietai jābūt deklarētai!

Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore t. 65424602, 26459723
e-pasts: bernu.specialists@ip.daugavpils.lv