Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratores vecāku pieņemšanas laiki

Pirmdiena

13.00 - 18.00
Otrdiena 8.00 - 12.00
Trešdiena 13.00 - 17.00
Ceturtdiena 8.00 - 12.00
Piektdiena 8.00 - 12.00

Uzmanību! Sakarā ar COVID-19 situāciju valstī, Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore (3.kabinets) pieņem pēc iepriekšēja pieraksta. Lūgums zvanīt uz mobilo telefonu + 371 26459723.

Cienījamie vecāki!

Ierodoties uz pieņemšanu, katru reizi ir nepieciešami šādi dokumenti:

  1. Bērna dzimšanas apliecības/pases oriģināls.
  2. Vecāka personas apliecinoša dokumenta oriģināls. (Pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem Nr. 19 no 22.06.2011.g. 9. punktu)

Bērna dzīvesvietai jābūt deklarētai!

Pirmsskolas vecuma bērnu uzskaites reģistratore t. 65424602, 26459723
e-pasts: bernu.specialists@ip.daugavpils.lv