Izglītības atbalsta nodaļas kontakti

Amats

Vārds, uzvārds

Kab. Nr.

Tālrunis

e-pasts

Vadītāja

 Lidija Plavinska

24.

65407437

 lidija.plavinska@ip.daugavpils.lv

Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos

Ilze Onzule 

24.

65407437 

 ilze.onzule@ip.daugavpils.lv

Pedagoģe – karjeras konsultante 

 Santa Čeirāne

24. 

65407437 

santa.ceirane@ip.daugavpils.lv

Izglītības un skolu psiholoģe

Klīniskā un veselības psiholoģe

Nataļja Žekova

30.

65421309

natalja.zekova@ip.daugavpils.lv

daugppc@inbox.lv

Izglītības psiholoģe

Diāna Mirošņika

28.

65421309

Izglītības un skolu psiholoģe

Klīniskā un veselības psiholoģe

Linda Vingre

23.A

29768051

linda.vingre@ip.daugavpils.lv

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra vadītāja

Tatjana Maņkovska

29.

27066595

tatjana.mankovska@ip.daugavpils.lv

diiac@inbox.lv

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra  logopēde

Jolanta Markušonoka

28.

65420332, 27066595

jolanta.markusonoka@ip.daugavpils.lv

Iekļaujošas izglītības atbalsta centra  ārste pediatre

Jeļena Sargsjane

29.

27066595